งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับความเสี่ยง (QQR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับความเสี่ยง (QQR)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับความเสี่ยง (QQR)

2 ระดับความเสี่ยง (QQR)
วัตถุประสงค์: สามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดเชื้อ และไม่ ติดเชื้อ สามารถใช้หลักคิด QQR ในการประเมินระดับความ เสี่ยงได้ มั่นใจมากขึ้นในเรื่องการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ

3 ระดับความเสี่ยง เสี่ยงมาก เป็นความเสี่ยงในระดับที่ทำให้มีโอกาสได้รับเชื้อสูง มากและคนส่วนใหญ่ได้รับเชื้อเอชไอวีจากความเสี่ยงนั้นๆ เสี่ยงปานกลาง มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเอชไอวีอยู่บ้าง แต่ไม่ เท่าเสี่ยงมาก เสี่ยงน้อยมาก มีความเสี่ยงในเชิงทฤษฎี แต่ในทางเป็นจริง โอกาสและความเป็นไปได้ที่จะได้รับเชื้อเอชไอวีจากการกระทำ นั้นๆ แทบไม่มีเลย และไม่ปรากฎหรือมีกรณีน้อยมากๆ ว่ามีคน ได้รับเชื้อเอชไอวีจากช่องทางนั้นๆ ไม่เสี่ยง เป็นการกระทำหรือช่องทางที่ไม่มีโอกาสเสี่ยงต่อการรับ เชื้อเอชไอวีเลย

4 บัตรคำที่ทุกกลุ่มเห็นตรงกัน เราใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณา
บัตรคำที่ทุกกลุ่มเห็นตรงกัน เราใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณา ความรู้สึกของตนเอง ประสบการณ์ เสียงส่วนมากในกลุ่ม เดา พื้นฐานความรู้ การรับรู้มา

5 บัตรคำอีกจำนวนหนึ่งที่เห็นไม่ตรงกัน เพราะเหตุใด
ไม่อยากขัดใจเพื่อน ความไม่ชัดเจน รู้ไม่จริง ไม่รู้ข้อมูล พื้นฐานการรับรู้ไม่ตรงกัน

6 ความเห็นที่ต่างกันนี้ สะท้อนการรับรู้ข้อมูลเรื่องเอดส์ในสังคมอย่างไร ส่งผลอย่างไร?
เกิดการรังเกียจติดเชื้อ ได้รับความรู้ไม่ครบ ไม่ตรงกัน เสี่ยงต่อการรับเชื้อมากขึ้น ไม่อยากป้องกัน เข้าใจผิด ผู้ติดเชื้อถูกเลือกปฏิบัติ

7 ปริมาณของเชื้อ (Quantity) คุณภาพของเชื้อ (Quality)
หลักการ QQR การที่คนๆ หนึ่งจะได้รับเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายจะต้องประกอบด้วย ๓ ปัจจัย ดังนี้ ปริมาณของเชื้อ (Quantity) คุณภาพของเชื้อ (Quality) ช่องทางการติดต่อ (Route of Transmission)

8 Quantity - ปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้อ
เชื้อ HIV อยู่ในคนเท่านั้น (เกาะอยู่กับเม็ดเลือดขาว) เชื้อ HIV อยู่ในสารคัดหลั่งในร่างกายของคน ได้แก่ เลือด น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด น้ำนมแม่ ซึ่งมีปริมาณที่ไม่ เท่ากัน และใน เหงื่อ น้ำลาย น้ำมูก น้ำตา น้ำปัสสาวะ อุจจาระ ไม่มีเชื้อ HIV อยู่เลย เพราะไม่มีเม็ดเลือดขาว ต้องมีจำนวนเชื้อ HIV ในปริมาณที่มากพอในสารคัดหลั่งที่เป็น ที่อยู่ของเชื้อ

9 Quality - คุณภาพของเชื้อ
เชื้อ HIV ต้องมี “คุณภาพพอ”คือ ใหม่ ๆ สด ๆ เชื้อ HIV ไม่สามารถมีชีวิตอยู่นอกร่างกายคนได้ สภาพในร่างกาย และสภาพแวดล้อม บางอย่างมีผล ทำให้เชื้อไม่สามารถอยู่ได้ เช่น กรดในน้ำลาย กระเพาะอาหาร สภาพอากาศ ความร้อน ความแห้ง น้ำยาต่างๆ

10 Route of transmission ช่องทางการติดต่อ
ไวรัส HIV จะต้องถูกส่งผ่านจากคนที่ติดเชื้อ ไปยังอีกคน หนึ่ง โดยเชื้อจะต้องตรงเข้าสู่กระแสเลือด ทางเพศสัมพันธ์ ทางเลือด (การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน) แม่สู่ลูก ช่องทางออก ช่องทางเข้า

11 หลักการ QQR การที่คนๆ หนึ่งจะได้รับเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกาย จะต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัยดังนี้ ปริมาณของเชื้อ (Quantity) คุณภาพของเชื้อ (Quality) ช่องทางการติดต่อ (Route of Transmission) เชื้อ HIV อยู่ในคนเท่านั้น (เกาะอยู่กับเม็ดเลือดขาว) เชื้อ HIV อยู่ในสารคัดหลั่งบางอย่างในร่างกายของคนที่มีเชื้อ HIV เช่น เลือด น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด น้ำนมแม่ ซึ่งมีปริมาณที่ไม่เท่ากัน ต้องมีจำนวนเชื้อ HIV ในปริมาณที่มากพอในสารคัดหลั่งที่เป็นที่อยู่ของเชื้อ เชื้อ HIV ต้องมี คุณภาพพอ เชื้อ HIV ไม่สามารถมีชีวิตอยู่นอกร่างกายคนได้ สภาพในร่างกาย และสภาพแวดล้อม บางอย่างมีผลทำให้เชื้อไม่สามารถอยู่ได้ เช่น กรดในน้ำลาย กระเพาะอาหาร สภาพอากาศ ความร้อน ความแห้ง น้ำยาต่างๆ ไวรัส HIV จะต้องถูกส่งผ่านจากคนที่ติดเชื้อ ไปยังอีกคนหนึ่ง โดยเชื้อจะต้องตรงเข้าสู่กระแสเลือด เพศสัมพันธ์ เลือด แม่สู่ลูก ทั้งนี้ให้คำนึงถึงโอกาสและความเป็นไปได้ด้วย

12 ส่วนใหญ่คนกังวลใจฝั่งใดมากกว่ากัน
ระหว่างเสี่ยงมาก กับ ไม่เสี่ยง ส่วนใหญ่คนกังวลฝั่งไม่เสี่ยง

13 ได้เรียนรู้อะไร/นำไปใช้อย่างไร
ได้ความรู้ และได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเอง และเยาวชน การติดเชื้อไม่ได้ติดกันง่ายๆสิ่งที่กลัวอาจจะไม่ใช่ คนมักจะกลัวในส่วนที่ไม่เสี่ยง เรื่องที่เป็นพื้นฐานของชีวิต กังวลกับ สิ่งที่ไม่น่ากลัวป้องกันได้ง่าย ให้ความรู้ให้คนตระหนักในฝั่งที่เสี่ยงมาก การสอนให้รู้ ไม่ควรสอนให้คนกลัว เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ป่วย

14 ระดับความเสี่ยง (QQR)
โจทย์: การให้ข้อมูลเรื่องเอดส์ที่ผ่านมาไม่ชัดเจน “โอกาสเสี่ยง” กับ “การติดเชื้อ” ต่างกัน คนคิดว่าเชื้อ HIV ติดต่อง่าย รังเกียจผู้ติดเชื้อ แต่ไม่กังวลการติดเชื้อ จากโอกาสที่ทำให้เสี่ยง มาก

15


ดาวน์โหลด ppt ระดับความเสี่ยง (QQR)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google