งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิกจ่าย ค่าชดเชยการรักษา (E-Claim palliative)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิกจ่าย ค่าชดเชยการรักษา (E-Claim palliative)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกจ่าย ค่าชดเชยการรักษา (E-Claim palliative)
จารุพร ตามสัตย์ โรงพยาบาลสันป่าตอง

2 E-claim Palliative care
สิทธิการรักษา UC สามารถ E-claim Palliative care ตามProgram Palliative care ได้ดังนี้ 1.MO ทุกชนิด 2.Home O2 3.Dressing

3 ข้อบ่งชี้ในการลง E-claim palliative care
2.กลุ่มโรคที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2.1.COPD/Heart/Stroke มี Home oxygen therapy 2.2.Dressing TT-Tube,Bedsore (ตามขนาดแผล ใหญ่=240,กลาง=180,เล็ก=140), colostomy 2.3.MO

4 ลงข้อมูลทั่วไป

5 ลงการวินิจฉัย

6 ลงรหัส หัตถการ (ออกซิเจน/Dressing)

7 ลงค่ารักษาพยาบาล ยามอร์ฟีน/ออกซิเจน/Dressing

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเบิกจ่าย ค่าชดเชยการรักษา (E-Claim palliative)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google