งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอหนองโดน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอหนองโดน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอหนองโดน

2 การดูแลผู้สูงอายุครบวงจร คนพิการด้อยโอกาส การป้องกันอุบัติเหตุ
ประเด็นในการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอหนองโดน เครือข่ายเริ่มสนใจปัญหาสุขภาพ ประชาชน เครือข่ายได้รับข้อมูลสุขภาพ ต้องการมีส่วนในการดูแล ผู้บริหารเริ่มรับรู้ปัญหาสุขภาพ ชุมชนรับรู้ และอยากช่วย สธ.ก็ยังเป็นเจ้าภาพหลัก ปี 2556 การดูแลคนพิการ ปี 2557 การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแบบมีส่วนร่วม ปี 2558 การดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุติดเตียง Palliative care ปี 2559 การดูแลผู้สูงอายุครบวงจร คนพิการด้อยโอกาส การป้องกันอุบัติเหตุ

3 ปี 2559 การดูแลผู้สูงอายุครบวงจร คนพิการด้อยโอกาส และ การป้องกันอุบัติเหตุ
22 กรกฎาคม 2555 ใส่ข้อความส่วนท้ายที่นี่

4 ทีมงานทบทวนตัวเอง...ต้องพัฒนาทุนมนุษย์
จนท.ได้รับการเสริมพลัง และองค์ความรู้จากสสจ.สระบุรี เพิ่มทัศนคติที่ดีในการทำงาน เพิ่มพลังใจคนทำงาน เสริมองค์ความรู้ให้กับบุคลากร การเยี่ยมชื่นชม ทำให้ได้รับสิ่งดีๆ ที่ทำให้เรา “มองเห็น และได้ยินผู้ป่วยของเรามากขึ้น” เกิดทีมงานในการทำงาน ทีมงานในการดูแลผู้ป่วยของเรา แบบไร้รอยต่อ

5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จต้นทุนที่มีของเรา
ทีมสาธารณสุขที่เข้มแข็ง : ทำงานร่วมกันมานาน ไม่ว่านโยบายจะเป็นอย่างไร ก็ยังเกิดความร่วมมือ เกิดความผูกพันที่เหนียวแน่น ทำให้งานก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ เครือข่ายสุขภาพ : นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ความเข้มแข็งของชุมชน ใส่ข้อความส่วนท้ายที่นี่

6 การดูแลผู้สูงอายุครบวงจร
22 กรกฎาคม 2555 ใส่ข้อความส่วนท้ายที่นี่

7 จำนวนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง รวม 2,542 คน (18 % ของประชากร)
ติดสังคม 2,137 คน 84.07 % ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง ติดบ้าน 293 คน 12.53 % ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ ติดเตียง 112 คน 4.40 % มีกิจกรรมต่อเนื่อง รวม 2,542 คน (18 % ของประชากร)

8 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการดูแล โดยทีมหมอ ครอบครัว : มีรูปแบบชัดเจน ประสาน การเชื่อมโยงอสม. รพ.สต เน้นการให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล ใส่ข้อความส่วนท้ายที่นี่

9 ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
พัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) บุคลากรได้รับการอบรม care maneger ประชุมร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอำเภอหนองโดน เพื่อหาแนวทางและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน (นายอำเภอเป็นประธาน) ให้ความรู้ร่วมกับเครือข่าย โดย นายอำเภอวิหารแดง อบรม นักบริบาล และเตรียมแนวทางการดูแลโดยนักบริบาล ใส่ข้อความส่วนท้ายที่นี่

10 พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ทุกตำบล ร่วมกันสำรวจ และรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุ มาคีย์ในโปรแกรม เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล บุคลากร /อสม. สามารถเข้าถึง และส่งต่อข้อมูลได้ง่ายขึ้น ประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว (ขณะนี้กำลังดำเนินการได้ ประมาณ 90%) ใส่ข้อความส่วนท้ายที่นี่

11 Palliative care การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
ติดตามเยี่ยมโดย หมอครอบครัว (FCT) สร้าง อสม. ในการดูผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีนักบริบาลคอยดูแล เป็นพี่เลี้ยงให้ทีมในการเข้าเยี่ยม หรือปรึกษาปัญหาในผู้ป่วยแต่ละราย ใส่ข้อความส่วนท้ายที่นี่

12 ทางเดิน...ปี ภาพฝันที่ต้องทำเป็นเป็นจริง: ระบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร ขับเคลื่อนโดย ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองโดน ซึ่งมีทีมงานที่เข็มแข็ง มีศักยภาพ และเป็นแบบอย่างได้ ความต้องการของแกนนำผู้สูงอายุ “บางคนเค้าไม่เชื่อหรอกบอกให้ทำอะไร ไม่ยอมดูแลตัวเอง โรคก็เยอะสิ” “ไม่อยากให้คนแก่ อยู่บ้านคนเดียว เดี๋ยวล้ม เดี๋ยวเป็นอะไรไม่มีใครรู้” “อยากให้ลูกหลาน ดูแลตา ยายบ้าง กินข้าวพร้อมหน้าก็ยังดี” “ผมไปเยี่ยมบ้าน ก็ยังเจอคนที่ไม่ได้ไปโรงพยาบาล ไม่มีรถไป อยากให้มีรถพาไปโรงพยาบาล หรือถ้ามีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็ยิ่งดีเลย” “อีกหน่อยก็แก่เหมือนกันหมด” ใส่ข้อความส่วนท้ายที่นี่

13 ทางเดิน...ปี 2559-2560 มุ่งเน้น: ผู้สูงอายุ
ภาพฝันที่ต้องทำเป็นเป็นจริง: ระบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร แนวคิด เมื่อประชาชนหนองโดนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ทุกภาคส่วนในอำเภอหนองโดนร่วมมือกันในการดูแล ขับเคลื่อนโดย ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองโดน ซึ่งมีทีมงานที่เข็มแข็ง มีศักยภาพ และเป็นแบบอย่างได้ ใส่ข้อความส่วนท้ายที่นี่

14 คนพิการด้อยโอกาส มีการรวมกลุ่มของอสม. ในการดูแลกันเอง
ได้รับการฟื้นฟูตามสภาพ จัดทำฐานข้อมูลคนพิการระดับอำเภอ และใช้ข้อมูลร่วมกัน ลงทำกายภาพในพื้นที่ มีการรวมกลุ่มของอสม. ในการดูแลกันเอง เพื่อช่วยดูแลคนพิการด้อยโอกาส และผู้สูงอายุติดเตียง เช่น จัดทำสอยดาว เพื่อซื้อแพมเพิส หรือของใช้อื่นๆ ให้กับผู้ป่วย ใส่ข้อความส่วนท้ายที่นี่

15 ใส่ข้อความส่วนท้ายที่นี่

16 หนึ่งในก้าวที่เราภูมิใจ......
ทีมหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี หนึ่งในก้าวที่เราภูมิใจ...... สนับสนุนการดูแล ฟื้นฟูสภาพที่โรงพยาบาลหนองโดน ถึงปัจจุบัน 22 กรกฎาคม 2555 ใส่ข้อความส่วนท้ายที่นี่

17 การป้องกันอุบัติเหตุ
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ อ.หนองโดน พบว่า ได้มีการประชาคม 4 พื้นที่ ร่วมกำหนด 5 จุดเสี่ยง คือ สะพานหนองโดน สะพานบ้านกลับ สี่แยกหน้าเซเว่นใหม่ บริเวณหน้าวัดบ้านโปร่งหัวถนน ทางโค้งหมู่2บ้านบางระกำ 22 กรกฎาคม 2555 ใส่ข้อความส่วนท้ายที่นี่

18 ทางเดินต่อไป ... ต้องการให้เกิดการดูแลกันเองในชุมชน
มีนักบริบาลเข้าร่วมในการดูแล ร่วมกับทีมหมอครอบครัวหนอง โดน อย่างเป็นระบบ และยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนต่อเนื่อง และเกิด การสนับสนุนระบบสุขภาพ แบบไปด้วยกัน ใส่ข้อความส่วนท้ายที่นี่

19

20 ขอขอบพระคุณ คณะผู้ตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 4 ทุกท่าน
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี และ ทีมงานคปสอ.หนองโดน และเครือข่ายสุขภาพอำเภอหนองโดน

21 จับมือไว้...แล้วไปด้วยกัน
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน จับมือไว้...แล้วไปด้วยกัน เขตบริการสุขภาพที่ 4 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ใส่ข้อความส่วนท้ายที่นี่

22 “เครือข่ายเข้มแข็ง ร่วมแรง: ทุกภาคส่วนมีความสามัคคี มีทิศทางการทำงานร่วมกัน แบ่งปัน: มีการแลกเปลี่ยนความรู้ มีการสื่อสารกันอยู่เสมอ เป็นกัลยาณมิตร มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อชาวประชาปลอดภัย”


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอหนองโดน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google