งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติด
หน่วยคุณภาพสารเสพติด ชาย 5/1

2

3 ความหมาย สารที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ โดยการกิน สูดดม ฉีด ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ สังคม ผู้ใช้สารนั้นต้องเพิ่มขนาดเรื่อยๆ เมื่อหยุดใช้เกิดอาการขาดสารเสพติด ใช้นานเกิดความต้องการทั้งร่างกาย+จิตใจ เกิดผลเสียต่อสุขภาพ

4 เรียบเรียงโดย น.พ. จรูญ จิตติวุฒิการ
ประเภทกดประสาท สารเสพติด ๐ ฝิ่น, เฮโรอิน ๐ เหล้า, เหล้าแห้ง ๐ ยากล่อมประสาท ๐ ยานอนหลับ ๐ ยา K (Ketamine) ประเภทกระตุ้นประสาท ๐ ยาบ้า Ice ยาอี ยาเลิฟ ๐ ยาลดความอ้วน ๐ โคนเคน ๐ กระท่อม (Khat) ประเภทหลอนประสาท ๐ คาเฟอีน , ชูกำลัง ๐ LSD, Magic paper ๐ ลำโพง, กัญชา ๐ เห็ดขี้ควาย ประเภทสารระเหย ๐ กาว ๐ เบนซิน ๐ ทินเนอร์ ๐ Toluene เรียบเรียงโดย น.พ. จรูญ จิตติวุฒิการ

5

6

7

8

9

10 การวินิจฉัย DSM IV 3 symptoms in 12 MO. Tolerance, withdrawal, taken in larger amounts, persistent desire, a great deal of time is spent in Using, neglect of activity, continue used despite problems. ICD 10 code F1a.bc

11 คำถามที่น่าสนใจ ทำไมผู้ป่วยเสพยาเพิ่มขึ้น ทำไมผู้ป่วยจึงทำร้ายตัวเอง
ทำไมลองมาหลายตัวไม่ติด ทำไมถึงมีอาการคล้ายผู้ป่วยโรคจิต

12 กลไกการเกิดโรค Biological models Psychological Models Social Models

13 Biological models

14 Genetic Factor ศึกษาในคู่แฝดแท้และคู่แฝดเทียมเพศชาย จำนวน 3,516 คู่ พบว่าการติดสุราเป็นผลมาจากพันธุกรรม ร้อยละ – 58 (Dick, M. D., Wang, C. J., Plunkett, J., Aliev, F., Hinrichs, A., & Bertelsen, S., et al., 2007) ( Prescott, และKendler 1999)

15 Biological Factor

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Drugs Associated with Neurotransmitters
DA - MET, Coke, ETOH SER - LSD, E, ETOH END - Opioids, ETOH GABA - benzos, ETOH GLU - ETOH ACH - nicotine, ETOH

26 วัตถุประสงค์การให้ยา
เพื่อรักษาอาการทางจิตเวช เพื่อลดอาการขาดสุรา เพื่อลดการอยากเสพสารเสพติด Reinforcing effects ของ Alcohol ได้แก่ endogenous opioid, serotonin, glutamate เพื่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์เมื่อดื่มสุรา Disulfiram จะเข้ายับยั้งเอนไซม์ alcehyde dehydrogenase (ALDH)

27 Psychological Models

28 Classical Conditioning
ตัวกระตุ้นภายนอก อยากยา เสพยา ตัวกระตุ้นภายใน

29 Cognitive behavior theory

30 ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม

31 Motivation

32

33

34 การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ตามรูปแบบของการให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อช่วยให้ผู้ติดสารเสพติดได้สำรวจ ค้นหา และแก้ไขความลังเลใจในพฤติกรรม

35

36 Social Models แนวคิดทฤษฎีการหน้าที่ เพื่อหลีกหนีความยุ่งยากทางสังคม การไม่พอใจต่อสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว กลุ่มทฤษฎีความขัดแย้ง เพื่อหลีกหนีความขัดแย้งทางสังคม ทฤษฎีต่างความสัมพันธ์ เกิดจากการนิยามผิดถูกที่ต่างจากกลุ่มอื่นในสังคม (Mead,Sutherland) ทฤษฎีความเบี่ยงเบน เกิดจากความไม่สอดคล้องทางสังคมทำให้บุคคลหลบหนีจากความไม่สอดคล้องนั้น ๆ (Robert K. Merton) เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ, 2544

37 Family Hierarchy Boundary Relationship

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49


ดาวน์โหลด ppt การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google