งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst. Prof. Surattana Settacharnwit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst. Prof. Surattana Settacharnwit"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst. Prof. Surattana Settacharnwit
Ecology Asst. Prof. Surattana Settacharnwit

2 การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3 ระบบนิเวศ สิ่งใดบ้างอยู่ในระบบนิเวศ
ระบบนิเวศในแต่ละระบบมีความเฉพาะ/ลักษณะเด่นอะไรบ้าง หน้าที่สำคัญในระบบนิเวศมีอะไรบ้าง ที่มา (Odum & Barrett, 2005)

4 สิ่งแวดล้อมนำเข้า VS นำออก
ที่มา (

5 โครงสร้างของระบบนิเวศ
โครงสร้างที่ไม่มีชีวิต (Abiotic structures) โครงสร้างที่มีชีวิต (Biotic structures)

6 โครงสร้างที่ไม่มีชีวิต
อนินทรียสาร (inorganic matters) อินทรียสาร (organic matters) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment)

7 โครงสร้างที่มีชีวิต 4 1 3 5 2

8 โครงสร้างที่มีชีวิต ผู้ผลิต (producers) - photoautotrophs
4 โครงสร้างที่มีชีวิต 3 2 ผู้ผลิต (producers) - photoautotrophs - chemoautotrophs ผู้บริโภค (consumers) - primary consumers - secondary consumers - tertiary consumers - detritivores - scavengers ผู้ย่อยสลาย (decomposers) 1

9 หน้าที่การทำงาน ของระบบนิเวศ
การถ่ายทอดสารอาหารและพลังงาน - food chain - food web - law of ten การหมุนเวียนของธาตุและสารอาหารในระบบนิเวศ (วัฏจักรสารอาหาร)

10 Food chain จากรูปมีประเภทห่วงโซ่อาหารจำนวนเท่าไร
จงบอกชื่อประเภทของห่วงโซ่อาหาร

11 Food web

12 Law of Ten ที่มา (

13 Biogeochemical Cycle (Nutrient Cycle)
Why are they importance?

14 Biogeochemical Cycle (Nutrient Cycle)
Why are they importance?

15 วัฏจักรน้ำ (Water cycle)
ที่มา (

16 Process of Nitrogen Cycle
Nitrogen fixation Nitrification Denitrification

17 Nitrogen cycle 1 2 3 5 4 20 Nov. 2008 Ecosystems.ppt 17

18 วัฏจักรไนโตรเจน ที่มา(

19 Carbon cycle 1 7 8 5 6 3 2 8 4 20 Nov. 2008 Ecosystems.ppt 19

20 วัฏจักรคาร์บอน ที่มา (

21 1 2 3 4

22 วัฏจักรฟอสฟอรัส ที่มา (

23 วัฏจักรฟอสฟอรัส ที่มา (

24 วัฏจักรกำมะถัน ที่มา (

25 วัฏจักรกำมะถัน


ดาวน์โหลด ppt Asst. Prof. Surattana Settacharnwit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google