งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Art & Architecture Medieval Age

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Art & Architecture Medieval Age"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Art & Architecture Medieval Age
อาจารย์สอง Satit UP

2 ปราสาท & ป้อมปราการ

3 สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ : Byzantine architecture
ยุคกลาง : Medieval Age สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ : Byzantine architecture ตัวอย่างสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ที่สำคัญ สุเหร่า ฮาเยียโซเฟีย หรือ ฮาเจียโซเฟีย (Hagia Sophia) (หรือ โบสถ์ เซนต์โซเฟีย ในอดีต (The Church of St Sophia) แห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีต ปัจจุบัน คือ เมืองอิสตันบูล ของ ประเทศตุรกี โบสถ์เซนต์มาร์ค (St Mark's Cathedral) เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี

4 A 13th century Gatehouse in the château de Châteaubriant, France
ยุคกลาง : Medieval Age A 13th century Gatehouse in the château de Châteaubriant, France

5 A.D. 1138 Castle Rising in England
ยุคกลาง : Medieval Age A.D Castle Rising in England

6 ยุคกลาง : Medieval Age The gatehouse to the inner ward of Beeston Castle, England, was built in the 1220s

7 Harlech Castle (built in the 1280s) in Wales
ยุคกลาง : Medieval Age Harlech Castle (built in the 1280s) in Wales

8 ยุคกลาง : Medieval Age Caerphilly Castle was built in the thirteenth century. It is the largest castle in Wales.

9 ยุคกลาง : Medieval Age This stone castle, the Bedzin Castle in Silesian, Poland dates back to the 14th century

10 ยุคกลาง : Medieval Age ปราสาทรูน โคลมิทซ์ (Ruine Kollmitz) ประเทศออสเตรีย สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12

11 Caernarfon Castle เวลส์ อังกฤษ สร้างขึ้นในช่วงปี 1295
ยุคกลาง : Medieval Age Caernarfon Castle เวลส์ อังกฤษ สร้างขึ้นในช่วงปี 1295

12 Conway Castle เวลส์ อังกฤษ สร้างขึ้นในช่วงปี 1295
ยุคกลาง : Medieval Age Conway Castle เวลส์ อังกฤษ สร้างขึ้นในช่วงปี 1295

13 Beaumaris Castle เวลส์ อังกฤษ สร้างขึ้นในช่วงปี 1295
ยุคกลาง : Medieval Age Beaumaris Castle เวลส์ อังกฤษ สร้างขึ้นในช่วงปี 1295

14 Carcassonne castle ตอนใต้ของฝรั่งเศส
ยุคกลาง : Medieval Age Carcassonne castle ตอนใต้ของฝรั่งเศส


ดาวน์โหลด ppt Art & Architecture Medieval Age

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google