งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นครรัฐวาติกัน Vatican

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นครรัฐวาติกัน Vatican"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นครรัฐวาติกัน Vatican
อาจารย์สอง Satit UP

2

3 ชื่อเรียก รัฐวาติกัน นครรัฐวาติกัน สันตสำนัก(ภาษาการทูตที่ไทยเรียก) Vatican Holy see

4 Vatican city ( Holy see )

5 ที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน
ที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน Italy Rome Vatican City

6 Vatican City

7

8 Vatican City

9 Vatican City

10 Vatican City

11 Vatican City

12 มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
กรุงวาติกัน ( Vatican ) มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ จตุรัสเซนต์ปีเตอร์

13 นครวาติกัน ( Vatican )

14 Vatican City

15 Vatican City

16 Vatican City

17 Vatican City

18 มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์(จตุรัสนักบุญเปโตร)
Vatican City จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์(จตุรัสนักบุญเปโตร)

19 Vatican City

20 มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

21 มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ Saint Peter

22

23 มหาวิหาร เซนต์ปีเตอร์
จัตุรัส เซนต์ปีเตอร์

24 จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ : Saint Peter's square

25 แม่น้ำไทเปอร์

26 จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ : Saint Peter's square

27 จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ : Saint Peter's square

28 จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ Saint Peter's square

29 จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ : Saint Peter's square

30 จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ : Saint Peter's square

31 จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ Saint Peter's square

32 จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ Saint Peter's square

33 ด้านใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ Saint Peter's Bacilica

34 ด้านใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ Saint Peter's Bacilica

35 ด้านใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ Saint Peter's Bacilica

36 ด้านใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ Saint Peter's Bacilica

37 ด้านใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ Saint Peter's Bacilica

38 ด้านใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ Saint Peter's Bacilica

39 ด้านใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ Saint Peter's Bacilica

40 ด้านใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ Saint Peter's Bacilica

41 Swiss guard

42 สวิสการ์ด ( Swiss guard )

43 Swiss guard

44 สวิสการ์ด ( Swiss guard )
ในยุโรปช่วงราวๆคริสต์ศตวรรษที่15  ซึ่งห้วงเวลานั้นดินแดนสวิสเซอร์แลนด์กำลังขึ้นชื่อลือชามากในเรื่องของกองทหารรับจ้างที่มีความเข้มแข็งอดทนเพียบพร้อมด้วยระเบียบวินัยสูงแลยังซื่อสัตย์ภักดีต่อผู้จ้างเป็นอย่างมาก จึงทำให้บรรดากษัตริย์ในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นเสปน ฝรั่งเศส เวนิส  ก็มักจะจ้างกองทหารรับจ้างชาวสวิสให้มาเป็นองครักษ์หรือทำการรบให้กับกองทัพตนเอง  โดยสำหรับวาติกันแล้ว "สมเด็จพระสันตะปาปา ซิกตัสที่4" ประกาศเป็นพันธมิตรกับกองทหารสวิสแลยังจัดสร้างค่ายทหารในอิตาลีสำหรับพวกทหารเหล่านี้ จึงทำให้นครวาติกันนิยมจัดหากองทหารสวิสมาประจำการจนเป็นประเพณีสืบต่อกันเรื่อยมา       

45 Swiss guard      จวบจนมายุคหลังๆที่กองทหารรับจ้างสวิสถูกยุบรวมเข้ากับกองทัพหลักของประเทศสวิส ทำให้กองทหารสวิสที่ไปประจำการในวาติกันล้วนต้องถูกคัดเลือกมาจากกองทัพนั่นเอง  โดยในปัจจุบันนี้วาติกันก็ยังประจำการทหารสวิสอยู่เช่นเดิมซึ่งทหารเหล่านี้ล้วนได้รับอัตราค่าจ้างที่ค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับทหารทั่วไป

46 Swiss guard การที่ที่ต้องเป็นทหารจากสวิตเซอร์แลนด์ก็เพราะ ทหารสวิสนั้นขึ้นชื่อในเรื่องความกล้าหาญ ความจงรักภักดี และการสู้รบโดยปราศจากอาวุธ ในสมัยโบราณทหารรักษาพระองค์เหล่านี้จะต้องเดินเท้าเป็นระยะทาง 723 กิโลเมตร นาน 27 วัน จากเบลลินโซนา ทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ใช้เดินทางไปยังกรุงโรม

47 สวิสการ์ด ( Swiss guard )
กองกำลังรักษาพระองค์แห่งพระสันตะปาปา หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ 'สวิสการ์ด' เป็นกองทัพที่มีขนาดเล็ก มีสีสันมากที่สุดในโลก การคัดเลือกสวิสการ์ด (Swiss guard) มีหลักเกณฑ์โบราณอย่างเคร่งครัด ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี เพราะต้องทำหน้าที่เป็นกองกำลังรักษาพระองค์ของสันตะปาปา การคัดเลือกนั้นต้องเน้นทั้งคุณสมบัติและรูปสมบัติด้วย

48 สวิสการ์ด ( Swiss guard )
กองกำลังสวิสการ์ดเข้าประจำการในนครรัฐวาติกันอันศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งแรก เมื่อ 22 มกราคม 1506 ตามคำเชิญของพระสันตะปาปาจูเลียส ที่ 2 แม้จะผ่านกาลเวลามาตั้ง 500 กว่าปีแล้ว เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม และสังคมมาแล้วหลายยุค หลายสมัย แต่สิ่งหนึ่งที่สวิสการ์ดไม่เคยเปลี่ยนจุดยืนเลย และเครื่องแบบสีสันสดใสแบบยุคเรเนสซอวส์สีน้ำเงิน ทอง และแดง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดูแล้วสดุดตามาก ขนบธรรมเนียมทุกอย่างในการคัดเลือกกองกำลังรักษาพระองค์นี้ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างเคร่งครัดถึง 500 กว่าปี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบรวมทั้งข้อกำหนดคุณสมบัติอื่น ๆ

49 สวิสการ์ด ( Swiss guard )
ปัจจุบัน สวิสการ์ด มีทหารประจำการอยู่ทั้งหมดร้อยกว่านายเท่านั้นเอง ทั้งหมดได้รับการฝึกหัดทักษะทหารด้านต่างๆ รวมถึง "การสู้รบด้วยมือเปล่า" จากกองทัพสวิตเซอร์แลนด์ คุณสมบัติของทหารที่จะสมัครเข้ามาปกป้อง ประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกได้นั้น จะต้องมีความสูงอย่างน้อย 174 เซนติเมตร มีสัญชาติสวิส เชื้อชาติสวิส และอายุไม่เกิน 30 ปี และต้องนับถือนิกายโรมันคาทอลิกหลังจากได้รับเลือกแล้ว ต้องเข้าประจำการอย่างน้อย 2 ปี สูงสุดไม่เกิน 25 ปี

50 สวิสการ์ดตอนใส่เกราะเบาเต็มยศ
สวิสการ์ดตอนใส่เกราะเบาเต็มยศ    

51        เกราะของเดิมแบบสมัยเรเนซซองค์นั้นไม่นิยมใช้กันแล้ว  เนื่องจากมีน้ำหนักมากแลใช้ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง ที่เห็นอยู่เป็นการคงรูปแบบพื้นฐานไว้แต่เปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการผลิตไปบ้าง

52 สวิสการ์ดที่ยืนประจำการตามจุดต่างๆภายนอกนครวาติกันจะไม่ได้พกอาวุธปืนแต่จะถือหอกยาว(Pike)หรือดาบแทน  เหตุผลส่วนหนึ่งเพราะต้องการคงประเพณีอันเก่าแก่โบราณไว้  แต่มูลเหตุที่สำคัญๆก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับ  เพราะนครรัฐวาติกันนั้นมีกฏห้ามพกพาอาวุธปืนโดยเด็ดขาด แต่พวกการ์ดก็จะมีคลังอาวุธปืนของตนเองเช่นกัน  แต่จะนำมาใช้ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้พกติดตัวเวลาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้สันตะปาปาหรือบุคคลสำคัญเวลาไปตามสถานที่ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt นครรัฐวาติกัน Vatican

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google