งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GMT & IDL อาจารย์สอง Satit UP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GMT & IDL อาจารย์สอง Satit UP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GMT & IDL อาจารย์สอง Satit UP

2 TIME & Longitude

3 DAY / NIGHT

4 DAY / NIGHT

5 กลางวัน กลางคืน DAY / NIGHT

6

7 แผนที่แสดงเวลาบนโลกที่ต่างกันแต่ละบริเวณ

8 เส้นลองจิจูดที่ 0 องศา มีชื่อเรียกหลายชื่อดังนี้

9 เส้นลองจิจูดที่ 0 องศา เส้นเมอริเดียนปฐม เส้นเมอริเดียนเริ่มแรก Prime Meridian

10 เส้นลองจิจูดที่ 0 องศา Prime Meridian เส้น GMT Greenwich Mean Time

11 เส้นลองจิจูดที่ 0 องศา Prime Meridian เส้น GMT Greenwich Mean Time

12

13 U.K. ( England ) LONDON กรีนิช ( Greenwich )

14 ตำบล(เขต)กรีนิช ของ นครลอนดอน ( London )
GMT Greenwich Mean Time ตำบล(เขต)กรีนิช ของ นครลอนดอน ( London )

15 GMT Greenwich Mean Time กรีนิช

16

17 เป็นจุดที่เส้นเมอริเดียน 0 องศาลากผ่าน
หอดูดาวตำบลกรีนีช Royal Observatory Greenwich , Greenwich เป็นจุดที่เส้นเมอริเดียน 0 องศาลากผ่าน

18 หอดูดาวเมืองกรีนีช Royal Observatory Greenwich , Greenwich

19 Royal Observatory Greenwich
หอดูดาวเมืองกรีนีช Royal Observatory Greenwich

20 หอดูดาวเมืองกรีนีช Royal Observatory Greenwich

21 Royal Observatory Greenwich
หอดูดาวเมืองกรีนีช

22 นาฬิกาด้านหน้า หอดูดาวเมืองกรีนีช Royal Observatory Greenwich , Greenwich

23 หอดูดาวเมืองกรีนีช

24

25

26 GMT กรีนิช (Greenwich) Greenwich Mean Time

27 เส้นลองจิจูดที่ 0 องศา ผ่านตรงนี้ไงละ
กรีนิช (Greenwich) Greenwich Mean Time เป็นจุดที่เส้นเมอริเดียน 0 องศาลากผ่าน (ลองจิจูดที่ 0 องศา) เส้นลองจิจูดที่ 0 องศา ผ่านตรงนี้ไงละ

28 Royal Observatory Greenwich , Greenwich
หอดูดาวเมือง กรีนีซ Royal Observatory Greenwich , Greenwich

29

30 หอดูดาวเมือง กรีนีซ เส้นลองจิจูดที่ 0 องศา ผ่านตรงนี้ไงละ
Royal Observatory Greenwich , Greenwich

31 หอดูดาวเมือง กรีนีซ เป็นจุดที่ เส้นเมอริเดียน 0 องศา ลากผ่าน
Royal Observatory Greenwich , Greenwich เป็นจุดที่ เส้นเมอริเดียน 0 องศา ลากผ่าน

32 เส้นลองจิจูดที่ 0 องศา ผ่านตรงนี้ไงละ

33 เส้นลองจิจูดที่ 0 องศา ผ่านตรงนี้ไงละ

34 เส้นลองจิจูดที่ 0 องศา ผ่านตรงนี้ไงละ

35

36

37 Big Ben Clock Tower, London, England เป็นเวลาที่ใช้อ้างอิง โดยเทียบเวลากับกรีนิช, ลอนดอน, อังกฤษ

38 หอนาฬิกาบิกเบน Big Ben Clock Tower

39 เราสามารถเทียบเวลามาตรฐาน ที่กรุงลอนดอน London ( England )

40 เส้นลองจิจูดที่ 180 องศา เส้นแวงที่ 180 องศา

41 เส้นลองจิจูดที่ 180 องศา เส้นแบ่งเขตวันสากล เส้น IDL International Date Line

42 IDL เส้นแวงที่ 180 ˚ เป็นเส้นที่อยู่ตรงข้ามเส้นแวงที่ 0 ˚
IDL Longitude 180 องศา GMT Longitude 0 องศา IDL เส้นแวงที่ 180 ˚ เป็นเส้นที่อยู่ตรงข้ามเส้นแวงที่ 0 ˚

43 เส้น IDL หาเส้น IDL อยู่ไหน.... หามหาสมุทรแปซิฟิก ให้เจอก่อนนะ
Longitude 180 องศา ลากผ่านกลาง มหาสมุทรแปซิฟิก

44 180 ˚ IDL

45 ทำไมเส้น IDL จึงไม่ตรง !!??? ตามเส้น 180 ˚ ละ

46 เส้น IDL จะขีดเบี่ยงเบนไปบ้างเพื่อให้ครอบคลุมประเทศนั้น ๆเพื่อให้ประเทศนั้น ๆ มีวันเวลาเดียวกันใน 1 ประเทศ จึงทำให้ไม่ตรงตามเส้น 180 ˚ เสมอไป

47 ซีกโลกตะวันตก ( W ) ซีกโลกตะวันออก ( E )

48 IDL 180 ˚ E W

49 IDL + 1 day Tuesday Monday Monday Tuesday - 1 day E W

50 IDL Monday Sunday Sunday Monday E W

51 สังเกต!!?? เวลาจะใกล้เคียงกันแต่ว่าจะเป็นคนละวันกันโดย Hawaii และ Samoa ซึ่งตั้งอยู่ซีกโลกตะวันตกจะมีวันช้ากว่า Fiji และ Tonga ซึ่งตั้งอยู่ซีกโลกตะวันออก 1 วัน E W Tuesday Wednesday

52 Time & Longitude สิ่งที่ต้องรู้ คือ.....
IDL GMT

53 180 ˚ 0 ˚ IDL GMT

54 IDL 180 ˚ GMT 0 ˚


ดาวน์โหลด ppt GMT & IDL อาจารย์สอง Satit UP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google