งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

2 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ เปลี่ยนไฟฟ้าแรงสูงจาก DC  AC ระบบแรงดันไฟฟ้าแปรผัน ควบคุมการเพิ่มและลดแรงดันไฟฟ้าจาก DC 244.8V เป็น DC 650V และในทางกลับกัน MG ECU ควบคุมการทำงานภายในชุดอินเวอร์เตอร์ภายใต้สัญญาณที่ได้รับจากTHS ECU ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

3 ไปที่ DC-DC คอนเวอร์เตอร์ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ THS ECU ชุดอินเวอร์เตอร์ MG ECU MG1 อินเวอร์เตอร์ IPM (IGBT) บูตคอนเวอร์เตอร์ IPM (IGBT) รีแอ็คเตอร์ แบตเตอรี่ HV MG2 ไปที่ DC-DC คอนเวอร์เตอร์ ไปที่ A/C อินเวอร์เตอร์ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

4 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ MG ECU ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ภายในอินเวอร์เตอร์ ตามสัญญาณที่ได้รับจากTHS ECU ชุดอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ Required Motive Force Motor Temp. etc. ควบคุม MG ECU THS ECU บูตคอนเวอร์เตอร์ Inverter Output Amperage Inverter Temp. Failure Information etc. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

5 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ บูตคอนเวอร์เตอร์ (ระบบแรงดันไฟฟ้าแปรผัน) เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า DC 244.8V  DC 650V DC 650V   DC 244.8V ชุดอินเวอร์เตอร์ AC อินเวอร์เตอร์ (IPM) บูตคอนเวอร์เตอร์ IPM (IGBT) รีแอ็คเตอร์ MG1 DC 244 V DC650 V MG2 แบตเตอรี่ HV : จ่ายไฟ : ชาร์จไฟ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

6 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ วงจรควบคุม บูตคอนเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ อินเวอร์เตอร์ IGBT IPM IPM รีแอ็คเตอร์ MG1 แบตเตอรี่HV MG2 IPM: Intelligent Power Module IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistor ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

7 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ การขับมอเตอร์ THS ECU Serial Communication MG ECU U V W IPM IPM MG ON U V W V W W V ON ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

8 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ การขับมอเตอร์ THS ECU Serial Communication MG ECU U V W IPM IPM MG ON ON V W U V W U U W V ON ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

9 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ การขับมอเตอร์ THS ECU Serial Communication MG ECU U V W IPM IPM MG ON V U V U U W V ON ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

10 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ การขับมอเตอร์ THS ECU Serial Communication MG ECU U V W IPM IPM MG ON V W U V W U U W V ON ON ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

11 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ การขับมอเตอร์ THS ECU Serial Communication MG ECU U V W IPM IPM MG ON W U W U U W V ON ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

12 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ การผลิตไฟฟ้า Regenerative Voltage Inverter to Variable-voltage System IPM IPM MG U V W V W W V ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

13 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ การผลิตไฟฟ้า Regenerative Voltage Inverter to Variable-voltage System IPM IPM MG V W U V W U U W V ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

14 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ การผลิตไฟฟ้า Regenerative Voltage Inverter to Variable-voltage System IPM IPM MG V U V U U W V ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

15 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ การผลิตไฟฟ้า Regenerative Voltage Inverter to Variable-voltage System IPM IPM MG V W U V W U U W V ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

16 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ การผลิตไฟฟ้า Regenerative Voltage Inverter to Variable-voltage System IPM IPM MG W U W U U W V ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

17 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ ระบบแรงดันแปรผัน วงจร ระบบแรงดันแปรผัน อินเวอร์เตอร์ 244.8V แบตเตอรี่ HV ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

18 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ ระบบแรงดันแปรผัน การเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้น ระบบแรงดันแปรผัน อินเวอร์เตอร์ 244.8V ON แบตเตอรี่ HV ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

19 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ ระบบแรงดันแปรผัน การเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้น Variable-voltage System HV Battery 244.8V ON Inverter ระบบแรงดันแปรผัน อินเวอร์เตอร์ V แบตเตอรี่ HV OFF ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

20 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ ระบบแรงดันแปรผัน การลดแรงดันไฟฟ้า (เมื่อชาร์จไฟ) ระบบแรงดันแปรผัน อินเวอร์เตอร์ ON แบตเตอรี่ HV ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

21 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ ระบบแรงดันแปรผัน การลดแรงดันไฟฟ้า (เมื่อชาร์จไฟ) Variable-voltage System HV Battery Inverter ON ระบบแรงดันแปรผัน อินเวอร์เตอร์ OFF แบตเตอรี่ HV ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

22 THS II ชุดอินเวอร์เตอร์ ระบบแรงดันแปรผัน
การลดแรงดันไฟฟ้า (เมื่อชาร์จไฟ) ระบบแรงดันแปรผัน อินเวอร์เตอร์ ON แบตเตอรี่ HV แรงดันไฟฟ้าจะถูกควบคุมโดยสัญญาณดิวตี้ของ IGBT ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

23 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II DC-DC คอนเวอร์เตอร์ DC-DC คอนเวอร์เตอร์ การทำงาน แบตเตอรี่ HV (DC244.8V) ชุดควบคุมกำลัง AC MG1 อินเวอร์เตอร์ ระบบแรงดันแปรผัน MG2 AC DC – DC คอนเวอร์เตอร์ DC AC AC 244.8V AC 14V AC DC DC 14V DC 244.8V แบตเตอรี่เสริม NODD VLO IDH+DH THS ECU Battery Smart Unit ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

24 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II DC-DC คอนเวอร์เตอร์ การทำงานของ DC-DC คอนเวอร์เตอร์ DC – DC คอนเวอร์เตอร์ DC V DC 12V Rectifier Diode Smoothing Circuit DC  AC Transformer แบตเตอรี่เสริม ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

25 ไปที่ DC-DC คอรเวอร์เตอร์ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II DC-DC คอนเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ของ A/C จะติดตั้งอยู่ที่คอมเพรสเซอร์ A/C เปลี่ยนแรงดันจาก DC244.8V  AC244.8V THS ECU ชุดอินเวอร์เตอร์ MG ECU MG1 บูตคอนเวอร์เตอร์ IPM (IGBT) รีแอ็คเตอร์ อินเวอร์เตอร์ IPM (IGBT) อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ HV MG2 ES27 Electric Inverter Compressor with Inverter ไปที่ DC-DC คอรเวอร์เตอร์ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

26 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
THS II ระบบระบายความร้อน วงจรระบายความร้อนสำหรับชุดอินเวอร์เตอร์ แยกจากระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ถังพักน้ำ ปั๊ม MG1 / 2 หม้อน้ำ อินเวอร์เตอร์ หม้อน้ำ (สำหรับเครื่องยนต์) หม้อน้ำ (สำหรับอินเวอร์เตอร์) คอนเด็นเซอร์ A/C ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google