งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

12.5 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและการประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "12.5 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและการประยุกต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 12.5 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและการประยุกต์
12.5 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและการประยุกต์ 1

2 ไดโอด (Diodes) นำไฟฟ้าเพียงทางเดียว มีขั้วไฟฟ้าสองขั้ว
แอโนด (anode) และ แคโถด (cathode) ทำจากซิลิกอน

3 สัญลักษณ์ของไดโอด p-type n-type 3

4 การเจือสาร (Doping)คือการเติมสารเจือ (impurities)
สารชนิดเอ็น (n-type) ได้แก่ ซิลิกอนที่ถูกเจือด้วยฟอสฟอรัส (Phosphorous) พาหะไฟฟ้ามีประจุไฟฟ้าลบ อีเล็กตรอน สารชนิดพี (p-type) ได้แก่ ซิลิกอนที่ถูกเจือด้วยอะลูมินัม (Aluminum) พาหะไฟฟ้ามีประจุไฟฟ้าบวก โฮล (hole)

5 Flapper Valve Analogy 5

6 คุณสมบัติของไดโอด การไบแอสไปข้างหน้า (Forward-Bias Condition)
นำไฟฟ้าได้ดี การไบแอสย้อนกลับ (Reverse-Bias Condition) ความต้านทานไฟฟ้ามีค่าสูงมาก กราฟ I กับ v ของไดโอด ไดโอดอุดมคติและไดโอดจริง “จุดโค้ง (Knee)” และ แรงดันไฟฟ้าของความเสียหาย(Breakdown Voltage) แบ่งออกเป็น 3 บริเวณ

7 วงจรไฟฟ้าของไดโอด ตัวทำกระแสตรง (rectifier) : อุปกรณ์เปลี่ยนรูปไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ตัวทำกระแสตรงแบบครึ่งคลื่น (Half-Wave Rectifier) ตัวทำกระแสตรงแบบเต็มคลื่น (Full-Wave Rectifier) ตัวทำกระแสตรงแบบบริดจ์ (Bridge Rectifier)

8 8

9 9

10 10

11 วิธีการเปลี่ยนไฟฟ้า AC เป็น DC ?
AC Input Diode Rectifier Smoothing Capacitor DC Output Voltage Regulator Voltage Regulators remove the ripple. 11

12 ไดโอดในอุดมคติ ? ไดโอดอุดมคติสามารถนำไฟฟ้าได้สมบูรณ์ มีแรงดันไฟฟ้าลดที่ตกคร่อมไดโอดเท่ากับศูนย์ เมื่อทำการไบแอสไปข้างหน้า (forward bias)… แต่ในความเป็นจริงมีค่าแรงดันไฟฟ้าลดประมาณ 0.7 โวลท์ …เมื่อทำการไบแอสย้อนกลับ (Reverse Bias) จะป้องกันไฟฟ้าไหลย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ )… แต่ในความเป็นจริงจะทนแรงดันไฟฟ้าได้ช่วงหนึ่งเท่านั้น.

13 อุปกรณ์ดิจิตอล (Digital Devices)
เกท(Gates) คือวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit, IC) ที่มีอินพุทอยู่หนึ่งจุดหรือมากกว่า และให้เอาท์พุทที่เป็น ฟังก์ชันต่างๆของค่าทางอินพุท ได้แก่ AND, OR, NOT…

14 ลอจิกทางดิจิตอล (Digital Logic)
ระบบเลขฐานสอง (Binary System) คือ 0 & 1, LOW & HIGH. ตารางพื้นฐานของเกท -- AND, OR, NOT

15

16 วงจรไฟฟ้ารวม Integrated Circuits (IC)
เป็นอุปกรณ์ที่รวมเกทจำนวนหนึ่งตัวหรือมากกว่าบรรจุลงในชิพ (chip) เพียงแผ่นเดียว. แบบแผ่นกลม (Wafer), คล้ายลูกเต๋า (die) Copyright © 2001 Fine Arts Photographics

17 DIP pinout


ดาวน์โหลด ppt 12.5 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและการประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google