งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นของบุคลากรกรมเจ้าท่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นของบุคลากรกรมเจ้าท่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นของบุคลากรกรมเจ้าท่า
สำนักงานเลขานุการกรมเจ้าท่า วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

2 Hardware สถานที่ทำงาน/บ้านพัก ที่จอดรถ รั้ว ระบบ Internet ห้องประชุม อุปกรณ์การทำงาน โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet Projector Printer เครื่องปรับอากาศ วัสดุสิ้นเปลือง ยานพาหนะ รถ เรือ Software บรรยากาศในที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่ไม่พอ ผู้บังคับบัญชา ความก้าวหน้า

3 ผู้บังคับบัญชา ความก้าวหน้า
มอบหมายงาน/ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม ไม่สอน ไม่ให้คำแนะนำในการทำงาน ความก้าวหน้า ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน อัตราการไหลออกของบุคลากรสูง

4 ระบบคัดกรองผู้ขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชา
ระบบสร้างความก้าวหน้าในการทำงานที่ชัดเจน ระบบชดเชยความบกพร่อง


ดาวน์โหลด ppt คุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นของบุคลากรกรมเจ้าท่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google