งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Saving Cost Connection

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Saving Cost Connection"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Saving Cost Connection
ThinNet Saving Cost Connection

2 ThinNet คืออะไร ThinNet คือ อุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทำงานได้หลายคนพร้อมกัน โดยการแชร์ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบ ทุกคนสามารถใช้งานพร้อม ๆ กันได้อย่างอิสระ ชื่อเป็นทางการเรียกว่า “UTMA Device” ย่อมาจาก Ultra-Thin Multi Access

3 ThinNet คืออะไร ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทำงานได้โดยภายในอุปกรณ์เองไม่มี CPU, Hard disk, drives รูปแบบการเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อผ่านฮับหรือสวิตซ์ สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการตระกูลวินโดว์ได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องอาศัย Terminal Service บนวินโดว์เลย ทำให้สามารถติดตั้งใช้งานเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

4 การทำงานของ ThinNet ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงขึ้น
ความต้องการใช้งานเท่าเดิม การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำ CPU ส่วนที่เหลือมาใช้งาน

5 ประเภทงานที่เหมาะกับ ThinNet
งานที่ไม่ต้องการ PC ประสิทธิภาพสูง งาน Office ทั่วไป , Internet การเรียนการสอน, ห้องเรียน งานที่ต้องมีการขนย้ายคอมพิวเตอร์ งานที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูล

6 ประเภทงานที่ไม่เหมาะกับ ThinNet
งานที่ต้องการ PC ประสิทธิภาพสูง เกม 3 มิติ งานกราฟิกที่ต้องการความละเอียดสูง งานที่ต้องการใช้ Microphone

7 ตัวอย่างโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้
Software ที่รองรับ ระบบงาน ตัวอย่างโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ ERP SAP , Microsoft ERP Office System MS-Word, Excel, PowerPoint, Visio CRM Benching Soft CRM Call Center ** ที่ทำงานผ่านระบบ Web Application Account Software BC Account For Win, Express For Win Mail Service System IBM Lotus Note, MS Outlook 2003, Web Base << ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมบน DOS >>

8 ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
MS-Windows XP (Home and Professional Edition) MS-Windows2000 (ทุกเวอร์ชั่น) MS-Windows2003 (ทุกเวอร์ชั่น) Linux OS (ที่มี GUI เป็น Gnome or KDE) *** Windows2000 Server หรือ Windows2003 Server รองรับได้สูงสุด 30 ผู้ใช้งาน *** Windows XP Home & Professional หรือ Windows2000 Professional รองรับได้สูงสุด 10 ผู้ใช้งาน

9 ThinNet Benefit ราคา เสียงรบกวน/ความร้อน ระบบรักษาความปลอดภัย
การดูแลรักษา อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน เสียงรบกวน/ความร้อน การเคลื่อนย้าย การอัพเกรด พื้นที่

10 Price Benefit เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 30 ผู้ใช้งาน Hardware Tradition ThinNet - CPU/Host 660,000.- 90,000.- - ThinNet - 186,300.- - Monitor 120,000.- - Mouse + Keyboard 15,000.- รวม 795,000.- 411,300.- ผลต่าง 383,700.-

11 Price Benefit

12 Security Benefit รักษาข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง
ลดความเสี่ยงจาก Virus & Worm, Spy ware ป้องกันการนำข้อมูลออกภายนอก

13 Maintenance Benefit ลดบุคลากรในการดูแลระบบ
ดูแลคอมพิวเตอร์เฉพาะเครื่อง Host หรือ Server ลดภาระในการติดตั้ง Software

14 Electricity Saving Benefit
CPU ใช้พลังงานไฟฟ้า 120 W ThinNet ใช้พลังงานไฟฟ้า 5 W CPU หรือ Office Station 1 ตัว ใน 1 ปี ฿2,160.00 ฿36.00 ฿2,124.00 Monitor ฿432.00 ฿0.00 รวม ค่าไฟฟ้าสำหรับ 1 ผู้ใช้งาน ฿2,592.00 ฿468.00 รวม ค่าไฟฟ้าสำหรับ 30 ผู้ใช้งาน ฿77,760.00 ฿14,040.00 ฿63,720.00 - ราคาค่าไฟ เทียบที่ 3 บาท/1 หน่วย - อัตราการใช้ไฟฟ้าของ CPU ใช้อัตราเฉลี่ยสำหรับเครื่อง PC ทั่วไป จากข้อมูลขององค์กร Energy Star (120W) อัตราการใช้ไฟฟ้าของ Monitor ใช้อัตราเฉลี่ยสำหรับเครื่อง PC ทั่วไป จากข้อมูลขององค์กร Energy Star (60W) การคำนวณค่าไฟใน 1 ปี คิดจากสูตร (กิโลวัตต์ * ชั่วโมงการทำงานต่อวัน * จำนวนวันทำงาน * ค่าไฟ 1 unit) ชั่วโมงต่อ 1 วันทำงาน - โดยคิดวันทำงาน 300 วัน ต่อ 1 ปี และคิดการใช้งาน 8 ชั่วโมง ต่อ 1 วันทำงาน หมายเหตุ

15 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ ThinNet
ThinNet L110

16 ThinNet L110 L110 เชื่อมต่อง่ายผ่านระบบเครือข่ายเดิม
ไม่สามารถนำข้อมูลออกภายนอก ขนาดเล็กกะทัดรัด

17 ThinNet L110

18 โรงเรียนศรีธนาพาณิชยการ เชียงใหม่
จำนวน 110 เครื่อง

19 โรงเรียนป้อมนาคราช สมุทรปราการ
โรงเรียนป้อมนาคราช สมุทรปราการ จำนวน 80 เครื่อง

20 BEC IT Solution จำนวน 20 เครื่อง

21 บ. ไทยเทพรส

22 บ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

23 บ. ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น (พรานทะเล)

24 Internet Cafe Solution

25 Hong Kong WTO Meeting Pressroom


ดาวน์โหลด ppt Saving Cost Connection

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google