งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Windows Bill Gates PC-DOS MS-DOS Microsoft Windows

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Windows Bill Gates PC-DOS MS-DOS Microsoft Windows"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Windows Bill Gates PC-DOS MS-DOS Microsoft Windows
Microsoft Office Reference:

2 Windows Evolution MS-DOS Windows 3.1 Windows 95 Windows 98 Windows NT
Windows ME Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8

3 Windows Edition Ultimate Starter For Starter Home Basic & Home Premium
Media Center Home Network Professional Complete Communication Business Response Ultimate Full Option

4 Windows Edition Reference:

5

6 Windows 7 Features Gadget คือ โปรแกรมขนาดเล็กที่นำไปวางไว้บน desktop ทำให้ใช้งานได้ง่าย เช่น นาฬิกา ปฏิทิน CPU Meter Personalize คือ พื้นที่ทำงานของผู้ใช้แต่ละคน ทั้งภาพพื้นหลัง และรูปแบบของไอคอน Taskbar Thumbnails Preview คือ การแสดงงานหรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ถูกเปิดไว้ โดยแสดงเป็น Thumbnail บน Taskbar Windows Flip (3D) คือ การสลับไปมาระหว่างโปรแกรมที่ถูกเปิดไว้ (Alt + Tab) (Window + Tab) Jump List คือ รายการเอกสาร และคำสั่งที่เรียกใช้จากโปรแกรม โดย right click บน icon ที่ปรากฎบน task bar Aero Peek คือ การแอบดู Desktop ที่อยู่ล่างสุด ด้วยการเลื่อน mouse ไปด้านขวาสุดของ taskbar Aero Shake คือ การซ่อนโปรแกรม/หน้าต่างอื่น ให้เหลือเพียงโปรแกรมที่ท่านจับไว้ หลังเขย่า Aero Snap คือ การปรับขยายหน้าต่างอัตโนมัติ โดยเลื่อนไปบน หรือมุมซ้ายขวา หรือ Window + Arrow Windows Live Essential คือ โปรแกรมที่รวม application เพิ่มเติมในปี อาทิ Windows Movie Maker, Windows Live Messenger หรือ Windows Live Photo Gallery

7 Libraries Documents Music Pictures Videos

8 Opening Windows Explorer
Method 1 1. Right click on Start button 2. Click : Open Windows Explorer Method 2 1. Click : Start or Press <Ctrl> + <Esc> 2. Click : All Programs 3. Click : Accessories 4. Click : Windows Explorer

9 Windows Explorer Components
Title Bar Tool Bar Menu Bar Folder Folder Detail Status Bar Right Pane Left Pane

10 File & Folder Management
Create Rename Copy Delete Restore Shift Delete Move Arrange Reference:

11 Multi Selection : Windows Explorer

12 Shutdown, Log off, Sleep, Stand By


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Windows Bill Gates PC-DOS MS-DOS Microsoft Windows

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google