งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรม Captivate

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรม Captivate"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรม Captivate

2 เปิดโปรแกรม เปิดโปรแกรม คลิกเลือก Record ro create a new movie
Blank movie ok กำหนดขนาด รูปภาพ 600 คูณ 800

3 สร้างหน้าแรก Text animation พิมพ์ตัวอักษร เลือกรูปแบบข้อความ
การมองทะลุผ่าน การหน่วงเวลา OK

4 การใส่เสียงดนตรีและเสียงบรรยาย
คลิกขวาที่วัตถุ ที่ต้องการนำเสียงเข้า เลือก properties คลิก tab audio Record new บันทึกผ่านไมโครโฟน Import นำไฟล์เสียงเข้า 2. ต้องการนำไฟล์เสียงที่มีอยู่ Import 3. เลือกไฟล์เสียง 4. open

5 เพิ่มแผ่นงานใหม่ Insert Blank slide

6 ใส่รหัสผ่าน Text entry box ใส่รหัสผ่านที่ correct entries
ต้องการให้ไปเปิดหน้าไหน on success ok

7 สร้างชิ้นงาน คลิกภาพ เกิดตัวหนังสือ Rollover Caption
คลิกตัวหนังสือ เกิดภาพ Rollover Image

8 สร้างข้อสอบ Insert Question silide Title พิมพ์คำสั่ง
เลือก True/False ข้อสอบตัวเลือก ที่ Question พิมพ์คำถาม ที่ Answers พิมพ์คำตอบ

9 การบันทึกงาน File Publish Flash Movie title พิมพ์ข้อความชื่อเรื่อง
Browse เลือกโฟลเดอร์ เก็บงาน ทำเครื่องหมายถูก Full screen กดปุ่ม Publish


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรม Captivate

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google