งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Docushare V6.5 Agenda Training User. การใช้งาน สำหรับ Admin User การ Add เอกสาร และการ จัดการเอกสาร - การดูข้อมูล/แก้ไข File เอกสาร การสร้าง และ จัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Docushare V6.5 Agenda Training User. การใช้งาน สำหรับ Admin User การ Add เอกสาร และการ จัดการเอกสาร - การดูข้อมูล/แก้ไข File เอกสาร การสร้าง และ จัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Docushare V6.5 Agenda Training User

2 การใช้งาน สำหรับ Admin User การ Add เอกสาร และการ จัดการเอกสาร - การดูข้อมูล/แก้ไข File เอกสาร การสร้าง และ จัดการ Collection Agenda

3 1. เปิด Internet Explorer 2.ใส่ URL ที่อยู่ของ Docushare 3.ใส่ค่า Login Username : Password : กด Login การใช้งาน สำหรับ Admin User

4 4. เลือก Collections ที่ต้องการ 5. เลือกเปิด File ที่ต้องการใช้งาน

5 การ Add เอกสาร และการ จัดการเอกสาร 1. Login/Password 2. เลือก Collections ที่ต้องการ เลือก Add Document

6 File Name: เอกสารที่ต้องการนำเข้า Title : หัวข้อของเอกสาร Summary : Description : รายละเอียดเอกสาร Keywords : Expiration Date : กำหนดวันหมดอายุของ เอกสาร Versions : กำหนด Versions ของเอกสาร

7 Add Calendar (ปฎิทิน) Add Collection (Folderจัดเก็บ)

8 Add URL(ที่อยู่ของ Websites)

9 การดูข้อมูล/แก้ไข File เอกสาร 1. เลือก Icon ด้านขาว ของเอกสาร

10 View : ดูข้อมูลเอกสาร Edit : ดูแก้ไขข้อมูลเอกสาร

11 Locations : การกำหนดที่อยู่ของเอกสาร Version History : การดู Version เอกสาร

12 Comments : การเพิ่ม Comment หมายเหตุให้เอกสาร Change History : การดูประวัติเอกสาร

13 เลือก Add Collection เลือก ใส่ข้อมูล เช่น Title: (name Collection) เลือก กด Apply

14 เลือก Collection (เพื่อ ย้ายมาหน้าแรกของ Home Page กรณีที่ไม่ต้องการ ย้ายไม่ต้องเลือกทำต่อ) เลือก Properties

15 Edit : เพื่อแก้ไขข้อมูล Collection เช่นชื่อ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กด Apply

16 Notifications : แจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้อง

17 Locations : การกำหนดตำแหน่งหรือย้ายที่อยู่ของ Collection Change History : การดูประวัติของ ข้อมูล สามารถเลือกวันที่ต้องการได้

18 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Docushare V6.5 Agenda Training User. การใช้งาน สำหรับ Admin User การ Add เอกสาร และการ จัดการเอกสาร - การดูข้อมูล/แก้ไข File เอกสาร การสร้าง และ จัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google