งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

D-COUNTER People Counter DOLLY SOLUTIONS Co., LTD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "D-COUNTER People Counter DOLLY SOLUTIONS Co., LTD."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 D-COUNTER People Counter DOLLY SOLUTIONS Co., LTD.

2 D-Counter หากเก็บบันทึกสถิติการนับคนเข้าออก ในแต่ละวัน ต้องยุ่งยากกับการจดบันทึก แล้วป้อนข้อมูลลงคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูล และยุ่งยากกับการประเมินสรุปสถิติจำนวนคนเข้าออก D-Counter จะช่วยลดปัญหาความยุ่งยากต่างๆให้หมดไป ด้วยความสามารถแบบครบวงจรตั้งแต่การนับคน การเก็บบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ การพิมพ์รายงาน หรือจะเป็นการแปลงข้อมูลเป็น Excel , Access , PDF ก็สามารถทำได้ง่ายๆ

3 สามารถแยกนับคนเข้า คนออกได้
D-Counter ก้าวนำหน้าด้วยระบบการนับที่ทันสมัย ไร้การสัมผัสผู้เดินผ่าน โดย D-Couter ใช้การนับแบบ Optical โดยการนับจำนวนคนที่ตัดผ่านลำแสง สามารถแยกนับคนเข้า คนออกได้

4 หากต้องการเริ่มนับใหม่ ก็เพียงแค่ กดปุ่ม Reset
D-Counter หากต้องการเริ่มนับใหม่ ก็เพียงแค่ กดปุ่ม Reset คุณจะมั่นในได้ว่า หากไฟฟ้าดับ ข้อมูลการนับของคุณยังคงปลอดภัย ด้วยระบบ Data Backup ที่ติดตั้งไว้ในทุกๆ เครื่อง

5 People Counter

6 Solution : (A) Single Gate

7 Solution : (B) Multiple Gates

8 Monthly Report : รายเดือน
Daily Report : รายวัน Report Monthly Report : รายเดือน Annual Report : รายปี

9 Report : Table 1

10 Report : Graph 2

11 Report : Graph 2

12 Export : Microsoft Excel

13 Export : PDF

14 Upload To Web Server ( Optional Solution )
Stand Alone OR Working with Computer

15 RealTime Online Solution’s Network Diagram ( Optional Solution )

16 Upload To Web Server ( Optional Solution )

17 Dimension

18 Dimension

19 Gallery

20 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt D-COUNTER People Counter DOLLY SOLUTIONS Co., LTD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google