งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Six building blocks Monitoring & Evaluation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Six building blocks Monitoring & Evaluation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Six building blocks Monitoring & Evaluation
นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 27 สิงหาคม 2557

2 ทิศทางการพัฒนา Service Plan

3 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
Service Plan จ.เชียงใหม่ แผน พบส แผน HRD Investment Plan

4 การใช้ Six building blocks ในการทำ Service Plan

5 WHO Health System Framework
SERVICE DELIVERY IMPROVED HEALTH (LEVEL AND EQUITY) HEALTH WORKFORCE INFORMATION RESPONSIVENESS MEDICAL PRODUCTS,VACCINES & TECHNOLOGIES SOCIAL AND FINANCIAL RISK PROTECTION FINANCING IMPROVED EFFICIENCY LEADERSHIP/GOVERNMENT Source: World Health Organization. Everybody’s Business: Strengthening health systems to improve health outcomes—WHO’s Framework for Action. Geneva: WHO, 2007, page 3.

6 Contribute to the strengthening of health system in different ways
Six building blocks Contribute to the strengthening of health system in different ways

7 Provide Overall policy
Leadership/Governance Health information System Regulate all other health system block

8 Key input component Financing & Health Workforce

9 Immediate output of system
Medical Products Vaccine & Technologies

10 Building Block Interaction
Health System Function Health System Function Impact Leadership & Governance Access Responsiveness Coverage Risk Protection Health Workforce Efficiency Service Delivery Health Information System Equity Improved Health Medical Products Vaccine & Technologies Safety Sustainability Health Financing COMMUNITIES AND PATIENTS


ดาวน์โหลด ppt Six building blocks Monitoring & Evaluation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google