งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Six building blocks Monitoring & Evaluation นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 27 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Six building blocks Monitoring & Evaluation นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 27 สิงหาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Six building blocks Monitoring & Evaluation นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 27 สิงหาคม 2557

2 ทิศทางการพัฒนา Service Plan

3 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan จ.เชียงใหม่ 2556-2560 แผน พบส. 2556-2560 แผน HRD 2556-2560 Investment Plan 2556-2560

4 การใช้ Six building blocks ในการทำ Service Plan

5 WHO Health System Framework Source: World Health Organization. Everybody’s Business: Strengthening health systems to improve health outcomes—WHO’s Framework for Action. Geneva: WHO, 2007, page 3. SERVICE DELIVERY HEALTH WORKFORCE INFORMATION MEDICAL PRODUCTS,VACCINES & TECHNOLOGIES FINANCING LEADERSHIP/GOVERNMENT IMPROVED HEALTH (LEVEL AND EQUITY) RESPONSIVENESS SOCIAL AND FINANCIAL RISK PROTECTION IMPROVED EFFICIENCY

6 Six building blocks Contribute to the strengthening of health system in different ways

7 Leadership/Governance Health information System Provide Overall policy Regulate all other health system block

8 Financing & Health Workforce Key input component

9 Medical Products Vaccine & Technologies Immediate output of system

10 Building Block Interaction Health System Function Impact Leadership & Governance Health Workforce Health Information System Medical Products Vaccine & Technologies Health Financing Access Coverage Efficiency Equity Safety Sustainability Responsiveness Risk Protection Improved Health Service Delivery COMMUNITIES AND PATIENTS


ดาวน์โหลด ppt Six building blocks Monitoring & Evaluation นพ.วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ CSO เขตบริการสุขภาพที่ 1 27 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google