งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 29/08/54

2 Journal Citation Reports คืออะไร? เสมือนเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินคุณภาพ วารสารในแง่มุมของการอ้างอิงโดยใช้ข้อมูลทาง สถิติการอ้างอิงเป็นสำคัญ เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Thomson Reuters

3 ครอบคลุมวารสารมากกว่า 8,000 ชื่อ ตัวอย่างกลุ่มสาขาประกอบไปด้วย  Agriculture  Biochemistry and molecular biology  Immunology  Materials sciences  Mathematics  Physics  Zoology ครอบคลุมวารสารมากกว่า 8,000 ชื่อ ตัวอย่างกลุ่มสาขาประกอบไปด้วย  Agriculture  Biochemistry and molecular biology  Immunology  Materials sciences  Mathematics  Physics  Zoology Journal Citation Reports แบ่งออกเป็น Science Edition

4 ครอบคลุมวารสารมากกว่า 2,600 ชื่อ ตัวอย่างกลุ่มสาขาประกอบไปด้วย - anthropology- business - communication- criminology and penology - economics- education - ethics- history - information science and library science - psychology- social science ครอบคลุมวารสารมากกว่า 2,600 ชื่อ ตัวอย่างกลุ่มสาขาประกอบไปด้วย - anthropology- business - communication- criminology and penology - economics- education - ethics- history - information science and library science - psychology- social science Social Science Edition

5  การสอนในหลักสูตร ช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงแนวทางหรือวีธีการเลือก ค้นหา และ ประเมินวารสารที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์  การเขียนผลงานวิชาการ เกณฑ์การตัดสินว่าวารสารใดที่เหมาะสมในการตีพิมพ์ผลงาน วิชาการและทำไมต้องเป็นวารสารนี้  การวิจัย เกณฑ์การตัดสินว่าวารสารใดควรจะเลือกอ่านก่อนเป็นลำดับต้นๆ พิจารณาตามแนวการอ้างอิงเพื่อใช้บ่งชี้ถึงทิศทางการวิจัยใน ปัจจุบัน เมื่อไหร่ถึงต้องใช้ Journal Citation Reports

6 Immediacy Index Journal Impact Factor Cited Half Life 5 Year Journal Impact Factor ปัจจัยสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาวารสาร

7 วิธีการคำนวณ  ผลรวมของจำนวนครั้งที่รับการอ้างอิงของบทความซึ่ง ตีพิมพ์ในสองปี หารด้วย ผลรวมของจำนวนบทความที่ ตีพิมพ์ทั้งหมดสองปีล่าสุด Impact Factor (2010)  วารสาร A มีค่า Impact Factor เท่ากับ 2.5 หมายความว่า  วารสาร A ได้รับการอ้างอิงเฉลี่ย 2.5 ครั้งต่อบทความ ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงต่อบทความจาก วารสารที่ตีพิมพ์ในสองปีล่าสุด Journal Impact Factor

8 เลือกวารสารตีพิมพ์: วารสารที่มีอัตราการอ้างอิงสูงนั้น หมายถึง บทความของ คุณก็มีโอกาสมากที่จะได้รับการอ้างอิงเช่นกัน วารสารที่มีคนเข้ามาอ่านมากนั้น หมายถึง บทความของ คุณก็จะได้รับอ่านจากเหล่านักวิจัยมากเช่นกัน Journal Impact Factor นำมาใช้อย่างไร

9 วิธีการคำนวณ  ผลรวมของจำนวนครั้งที่รับการอ้างอิงของบทความซึ่ง ตีพิมพ์ในปีปัจจุบัน หารด้วย ผลรวมของจำนวนบทความที่ ตีพิมพ์ทั้งหมดในปัจจุบัน  วารสาร A มีค่า Immediacy Index เท่ากับ 2.5 หมายความว่า  วารสาร A ได้รับการอ้างอิงเฉลี่ย 2.5 ครั้งต่อบทความในปี ปัจจุบัน ตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงต่อบทความจากวารสารที่ ตีพิมพ์ในปีปัจจุบันหรือปีของ JCR เช่น เฉพาะปี 2010 Journal Immediacy Index Immediacy Index (2010)

10 เมื่อต้องการให้ผลงานวิจัยเข้าถึงผู้อ่านได้เร็ว เท่าที่จะเป็นไปได้ ให้ผลงานวิจัยเป็นที่รู้จักโดยเร็ว แบ่งปันความรู้ต่อสังคม Journal Immediacy Index นำมาใช้อย่างไร

11 ช่วยประเมินช่วงอายุเฉลี่ยของการอ้างอิงบทความวารสาร  นักวิจัย ถ้าต้องการให้ผลงานของตนเองยังคงได้รับการ อ้างอิงอย่างต่อเนื่องและยาวนาน  บรรณารักษ์ บริหารจัดการกับวารสารปีเก่า จัดหาวารสารปีเก่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Journal Cited Half Life

12 วารสารอาจใช้เวลามากกว่า 2 ปีในการตีพิมพ์ เผยแพร่และได้รับการตอบรับ 5 Year Journal Impact Factor

13 ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่าการอ้างอิงสูง โดยพิจารณาจากค่า Impact Factor ใช้ค่า 5 year Impact factor สำหรับสาขาที่ต้องการ ระยะเวลาที่ได้รับอ้างอิงที่นานกว่า เช่น Geology, Management Sociology เพื่อเข้าถึงผู้อ่านและผลงานเข้าถึงนักวิจัยอย่างรวดเร็ว โดยใช้ ค่า Immediacy Index ให้วารสารปีเก่าหรือบทความที่ยังคงได้รับการอ้างอิงอยู่อย่าง ต่อเนื่อง โดยใช้ค่า Cited Half Life สรุป

14


ดาวน์โหลด ppt โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google