งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By… จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By… จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By… จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.thแผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10/07/50

2 Project MUSE เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ เช่น literature and criticism, history, the visual and performing arts, cultural studies, education, political science และอื่นๆ จากวารสารมากกว่า 300 รายชื่อ  ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1993 - ปัจจุบัน  ประกอบด้วยรายละเอียดทางบรรณานุกรม สาระสังเขปและ เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML และ PDF  จากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 60 แห่ง เช่น The Johns Hopkins University Press, Oxford University Press, Blackwell Publishing, The MIT Press

3 Search Methods  Journals  Search

4 Homepage

5 Journals : Title List 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของวารสาร2. เลือกเล่มที่ต้องการ 1 2

6 Journals : Subject List คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ

7 Journals : Collection List คลิกเลือกเรื่องที่สนใจ

8 Journals : Issue คลิกเลือกฉบับที่สนใจและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวารสาร

9 Journals : Content

10 Basic Search 1 3 4 2 1. ใส่คำค้นหรือวลี2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ 3. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์4. คลิก Search

11 Advanced Search 1 2 3 1. ใส่คำค้นหรือวลี2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ3. ระบุคำเชื่อม

12 Advanced Search 4 4. เลือกประเภทเอกสาร5. ระบุปีที่พิมพ์ 6. เลือกค้นเฉพาะชื่อหรือวารสารทั้งหมด7. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 8. คลิก Search 5 6 7 8

13 Search Results 2. ปรับปรุงการสืบค้น หรือ สืบค้นภายในผลลัพธ์เดิม 1. เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML หรือ PDF 2 1

14 Full Text - HTML คลิกเพื่อแสดงเอกสาร ฉบับเต็มแบบ PDF

15 Full Text - PDF Print, Save

16 1. คลิกเลือกบทความ2. คลิกเพื่อจัดเก็บบทความ 3. คลิกเพื่อส่ง Email หรือ Export บทความที่จัดเก็บไว้ Email/Export Saved Results 1 2 3

17 1. เลือกรูปแบบการจัดการผลลัพธ์ที่ต้องการ 1 2 2. คลิก Export

18 Search History 1. คลิกเพื่อดูผลการสืบค้น2. คลิกเพื่อปรับปรุงการสืบค้น 3. ลบผลการสืบค้นทั้งหมด 12 3

19 คลิกเพื่อบอกรับบริการ Alert Journal Alerts

20 1. ระบุชื่ออีเมล์2. คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูลในการบอกรับ 1 2 3. คลิกเพื่อแสดงรายการที่บอกรับ4. คลิกเพื่อยกเลิกการบอกรับ 3 4

21 Journal Alerts คลิกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง คลิกเลือกเล่มที่ต้องการ บอกรับบริการ Alert

22


ดาวน์โหลด ppt By… จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google