งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By… จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By… จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By… จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 Project MUSE เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ เช่น literature and criticism, history, the visual and performing arts, cultural studies, education, political science และอื่นๆ จากวารสารมากกว่า 300 รายชื่อ  ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1993 - ปัจจุบัน  ประกอบด้วยรายละเอียดทางบรรณานุกรม สาระสังเขปและ เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML และ PDF  จากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 60 แห่ง เช่น The Johns Hopkins University Press, Oxford University Press, Blackwell Publishing, The MIT Press

3 Search Methods  Journals  Search

4 Homepage

5 Journals : Title List 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของวารสาร2. เลือกเล่มที่ต้องการ 1 2

6 Journals : Subject List คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ

7 Journals : Collection List คลิกเลือกเรื่องที่สนใจ

8 Journals : Issue คลิกเลือกฉบับที่สนใจและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวารสาร

9 Journals : Content

10 Basic search 1 3 4 2 1. ใส่คำค้นหรือวลี2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ 3. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์4. คลิก Search

11 Advanced search 12 3 4 1. ใส่คำค้นหรือวลี2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ 4. คลิก Search3. ระบุคำเชื่อม

12 Advanced search จำกัดการสืบค้นได้จาก Limit Search

13 Search Results 2. ปรับปรุงการสืบค้น1. คลิกชื่อเรื่องเพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม 1 2

14 Full Text - HTML คลิกเพื่อดู เฉพาะตาราง คลิกเพื่อดูเอกสาร ฉบับเต็มแบบ PDF

15 Full Text - PDF Save, Print

16 1. คลิกเลือกบทความ2. คลิกเพื่อจัดเก็บบทความ 3. คลิกเพื่อส่ง Email หรือ Export บทความที่จัดเก็บไว้ Email/Export Saved Results 1 2 3

17 1. คลิกเลือก Email, Print, EndNote 1 2 2. คลิก Export

18 Search History 1. คลิกเพื่อดูผลการสืบค้น2. คลิกเพื่อปรับปรุงการสืบค้น 3. ลบผลการสืบค้นทั้งหมด 12 3

19 คลิกเพื่อบอกรับบริการ Alert Journal Alerts

20 1. ระบุชื่ออีเมล์2. คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูลในการบอกรับ 1 2 3. คลิกเพื่อแสดงรายการที่บอกรับ4. คลิกเพื่อยกเลิกการบอกรับ 3 4

21 Journal Alerts คลิกเลือกเล่มที่ต้องการ บอกรับบริการ Alert คลิกเพื่อบันทึก การ เปลี่ยนแปลง

22


ดาวน์โหลด ppt By… จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google