งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By… จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By… จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By… จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 Project MUSE เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ เช่น literature and criticism, history, the visual and performing arts, cultural studies, education, political science และอื่นๆ จากวารสารมากกว่า 300 รายชื่อ  ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ปัจจุบัน  ประกอบด้วยรายละเอียดทางบรรณานุกรม สาระสังเขปและ เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML และ PDF  จากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 60 แห่ง เช่น The Johns Hopkins University Press, Oxford University Press, Blackwell Publishing, The MIT Press

3 Search Methods  Journals  Search

4 Homepage

5 Journals : Title List 1. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นของวารสาร2. เลือกเล่มที่ต้องการ 1 2

6 Journals : Subject List คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ

7 Journals : Collection List คลิกเลือกเรื่องที่สนใจ

8 Journals : Issue คลิกเลือกฉบับที่สนใจและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวารสาร

9 Journals : Content

10 Basic search ใส่คำค้นหรือวลี2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ 3. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์4. คลิก Search

11 Advanced search ใส่คำค้นหรือวลี2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ 4. คลิก Search3. ระบุคำเชื่อม

12 Advanced search จำกัดการสืบค้นได้จาก Limit Search

13 Search Results 2. ปรับปรุงการสืบค้น1. คลิกชื่อเรื่องเพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม 1 2

14 Full Text - HTML คลิกเพื่อดู เฉพาะตาราง คลิกเพื่อดูเอกสาร ฉบับเต็มแบบ PDF

15 Full Text - PDF Save, Print

16 1. คลิกเลือกบทความ2. คลิกเพื่อจัดเก็บบทความ 3. คลิกเพื่อส่ง หรือ Export บทความที่จัดเก็บไว้ /Export Saved Results 1 2 3

17 1. คลิกเลือก , Print, EndNote คลิก Export

18 Search History 1. คลิกเพื่อดูผลการสืบค้น2. คลิกเพื่อปรับปรุงการสืบค้น 3. ลบผลการสืบค้นทั้งหมด 12 3

19 คลิกเพื่อบอกรับบริการ Alert Journal Alerts

20 1. ระบุชื่ออีเมล์2. คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูลในการบอกรับ คลิกเพื่อแสดงรายการที่บอกรับ4. คลิกเพื่อยกเลิกการบอกรับ 3 4

21 Journal Alerts คลิกเลือกเล่มที่ต้องการ บอกรับบริการ Alert คลิกเพื่อบันทึก การ เปลี่ยนแปลง

22


ดาวน์โหลด ppt By… จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49 แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google