งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไอซ์ : มหันตภัยโลก (The burden of crystal Methamphetamine use worldwide) ดร. ดรุณี ภุ่ขาว B.Sc. (Nursing), MS (Mental health),MN (Mental Health), PhD (Addiction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไอซ์ : มหันตภัยโลก (The burden of crystal Methamphetamine use worldwide) ดร. ดรุณี ภุ่ขาว B.Sc. (Nursing), MS (Mental health),MN (Mental Health), PhD (Addiction."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไอซ์ : มหันตภัยโลก (The burden of crystal Methamphetamine use worldwide) ดร. ดรุณี ภุ่ขาว B.Sc. (Nursing), MS (Mental health),MN (Mental Health), PhD (Addiction Studies) ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล dphukao@hotmail.com

2 ประเทศอเมริกา กว่า 23.2 ล้านคน 1.5 ล้าน ประเทศอเมริกา กว่า 3.9 ล้านคน สถานการณ์ ตัวเลข การเข้าถึงบริการบำบัดรักษาในกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมเสพติด Principles of drug Addiction Treatment, NIDA, NIH, 2009 6. the Rand Corporation – a non-profit research group - 2005. 2.. SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2009 3. ศูนย์ยาไอซ์แห่งชาติอเมริกา (http://www.nationalmethcenter.org)http://www.nationalmethcenter.org 4.Task Force on Crystal Meth 5. GPAC Ad Hoc Committee on Methamphetamine 2005 for the full membership of the Governor’s Prevention Advisory Council (GPAC). The South Los Angeles Crystal Meth Task Force 1. UNODC, 2011 (. ATS Global Assessment 2011 )

3 รู้จักไอซ์ รู้จักไอซ์ (Brain & Behaviour) 4 นาที – http://www.methinsideout.com/animatio ns/bb_pleasure.html ผลกระทบที่บุคคลได้รับอันเกี่ยวเนื่องจาก การเสพ ไอซ์ (Human Impact) 5 นาที การฟื้นฟูสภาพ (Windows to recovery) 5 นาที – http://www.methinsideout.com/animations/relapse.htm l Meth Inside Out is being produced jointly by the UCLA Integrated Substance Abuse Programs (ISAP) andUCLA Integrated Substance Abuse Programs (ISAP) Eyes of the World Media Group. Expert researchers, treatment professionals and filmmakersEyes of the World Media Group have combined their efforts to produce an accurate, engaging and effective series.

4 ชมคลิปจาก ศูนย์ยาไอซ์ แห่งชาติอเมริกา (http://www.nationalmethcenter.org)http://www.nationalmethcenter.org Meth Inside Out" (from UCLA Integrated Substance Abuse Program – Meth Inside Out equips users, their families, and the professionals who assist them with a solid understanding of the biological basis of addiction, effective tools for recovery, and, most importantly, hope for the future.

5

6

7 สรุปจากการชมคลิป 20-50% ของการกระทำความผิด เกี่ยวเนื่องมาจากการเสพไอซ์ รัฐสูญเสีย กว่า 20 พันล้านต่อปี 4 เท่าถูกกว่า ถ้าคนเข้ารับการ รักษา ( เทียบกับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับ การบำบัดรักษา $ 21,000 : $ 90,000)

8 UNODC While seizures of heroin, cocaine and cannabis remained largely stable between 2005 and 2009, ATS seizures, excluding ecstasy, showed a clear increase over the same period. In South-East Asia, for example, the number of methamphetamine pills seized grew significantly Methamphetamine may also be expanding into Europe with several countries reporting an increase in its use and production.

9 UNODC, 2011: Europe: seizures of methamphetamine 2005-2009 There are also signs that the drug may be replacing amphetamine in some parts of Europe.

10 The number of methamphetamine pills seized in South-East Asia, 32 m 93 m 133 m ( ล้านเม็ด )

11 Methamphetamine use and availability in the US is on the rise!

12 US: Past Month Methamphetamine Users By Year SOURCE: SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2009 findings. 145,985161,120 126,951

13 Source: SAMHSA Treatment Episode Data Set (TEDS); Click for state-level information http://www.nationalmethcenter.org/STATISTICS_main.html In USA

14 Percentage of drug treatment admissions for methamphetamine Year All admissions Meth admissions Pct. meth 2002 1,895,657123,013 6.5% 2003 1,868,191133,874 7.2% 2004 1,823,840144,174 7.9% 2005 1,895,503172,247 9.1% 2006 1,932,098 161,120 8.3% 2007 1,918,914145,985 7.6% 2008 2,016,077126,951 6.3% 2009 (data not yet published, will be posted as soon as it is available) Source: SAMHSA Treatment Episode Data Set (click here for state and national statistics)click here for state and national statistics Source: SAMHSA Treatment Episode Data Set

15 1.5 ล้าน

16 ร้อยละของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา จำแนกตามช่วงกลุ่มอายุ 8th grade H.S. seniors College Age 18-29 http://www.nationalmethcenter.org/STATISTICS_three.html

17 ประเภทของการเข้ารับการรักษา : จำแนกตามเข้ารับการรักษาครั้งแรก, ครั้งที่ 2 US: Admissions for Any Methamphetamine Abuse SOURCE: SAMHSA, Office of Applied Studies, Treatment Episode Data Set, 2007 findings.

18 ร้อยละของการเข้ารับการรักษา จำแนก ตาม วิธีในการเสพ US: Percentage of Admissions for Meth By Route of Administration SOURCE: SAMHSA, Office of Applied Studies, Treatment Episode Data Set, 2007 findings.

19 ผลกระทบ 1. ค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียอันเกี่ยวเนื่อง จากการใช้ไอซ์ 2. วิกฤติสาธารณสุขอเมริกา – The Public Health Crisis of Methamphetamine Use and the HIV Epidemic Wisconsin HIV Prevention Community Planning Council Summer 2005 – Crisis among gay men: Crystal methamphetamine use linked to rising HIV and STD rates.

20 Tallying the cost of methamphetamine abuse SEGMENTCost (millions) 1.Drug treatment$545.5 2.Health care351.3 3.Intangibles/premature death16,624.9 4.Productivity687.0 5.Crime and criminal justice4,209.8 6.Child endangerment904.6 7.Production/environment61.4 Total23,384.4 The total adjusted for inflation: 2005 dollars 23.4 billion / 2011 dollars 26.4 billion The breakdown This amount is based on estimates from a variety of sources and includes both actual out-of-pocket expenses and the price of premature death, child abuse and other variables. Researchers took a middle-ground approach to the estimate, noting it could actually be as high as $48.3 billion. http://www.nationalmethcenter.org/STATISTICS_three.html

21 Drug treatment $545.5 TREATMENT EXPENSESCosts (in millions) Hospital-based treatment$4.9 Specialty treatment sector491.2 Total for community-based treatment 506.1 Federally provided specialty treatment Dept. of Defense0.2 Indian Health Service24.4 Federal Bureau of Prisons5.7 Veterans Administration9.1 Total for federally provided treatment 39.4 Total cost of drug treatment545.5 http://www.nationalmethcenter.org/STATISTICS_three.html

22 Meth-induced hospital stays $27.1 Meth-involved hospital stays- incremental only 14.3 Suicide attempts14.2 Emergency department visits 45.9 Health administration 249.8 Total351.3 Fetal dependence $426,756 Neuropathy 20,677 Meth-induced 9,938,985 psychosis Infections 1,400,6075 Injury-mental health-drug screen 125,126 Injury-poisoning 1,569,863 Total 27,057,567 HOSPITAL EXPENSES (real dollars) HEALTH CARE Costs (in millions) http://www.nationalmethcenter.org/STATISTICS_three.html

23 Foster care$402.8 Medical-mental health-quality of life 501.8 Total904.6 Suicide attempts $14.2 Emergency room costs 45.9 Lost productivity (absence etc.) 686.9 Lost income due to loss of job 62.5 Lost income due to incarceration 305.3 Cost to jurisdictions for meth arrests 892.5 FOSTER CHILD CARE Costs (millions) OTHER MISC.. Costs (in millions) http://www.nationalmethcenter.org/STATISTICS_three.html

24 ผลกระทบ 1. ค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียอันเกี่ยวเนื่อง จากการใช้ไอซ์ 2. วิกฤติสาธารณสุขอเมริกา – The Public Health Crisis of Methamphetamine Use and the HIV Epidemic Wisconsin HIV Prevention Community Planning Council Summer 2005 – Crisis among gay men: Crystal methamphetamine use linked to rising HIV and STD rates.

25 การจัดการ 1. เฝ้าระวัง คนทั่วไป เยาวชน ( U of Michigan) 2. จัดตั้งหน่วยงานศูนย์ยาไอซ์แห่งชาติอเมริกา (http://www.nationalmethcenter.org)http://www.nationalmethcenter.org – ที่ทำหน้าที่จัดการความรู้ ทำความเข้าใจ ศึกษา การออก ฤทธิ์ของสาร เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางหลาย ช่องทาง สนับสนุนงบประมาณโดย the Community Oriented Policing Services (COPS), the Congress in its annual budgets., Senator Patty Murray – ทำความเข้าใจรูปแบบการใช้ ในกลุ่มประชากร 3. จัดตั้ง task force เรื่องนี้โดยเฉพาะ ( Task Force on Crystal Meth, Public policy recommendations. ) The South Los Angeles Crystal Meth Task Force is committed to forging a compassionate response to the growing concerns around crystal Meth in the South Los Angeles area. This working taskforce is developed to proactively engage in community mobilization. http://www.crystalmethbc.ca/modules.php?name=CM_Taskforce&wv_goto=training_materials 4. GPAC Ad Hoc Committee on Methamphetamine 2005 for the full membership of the Governor’s Prevention Advisory Council (GPAC). 5. แนวทางการบำบัดเฉพาะผู้ที่เสพติดไอซ์

26

27 Methamphetamine: What is the connection between use, sexual risk, and HIV? ทำความ เข้าใจ รูปแบบการ ใช้ ในกลุ่ม ประชากร เฉพาะ

28 The injecting use of methamphetamine and its associated negative health consequences is reported as a growing problem in the South east Asia region.

29 วิธีการเสพไอซ์ The injecting use of methamphetamine and its associated negative health consequences has been reported as a growing problem in East and South-East Asia. Lao People’s Democratic Republic and Malaysia, Reported the injecting use of crystalline methamphetamine for the first time in 2008 and 2009, respectively. In Thailand, injecting is the second most common mode of administration for crystalline methamphetamine and the third most common mode of administration for methamphetamine pills. In New Zealand, methamphetamine is the most commonly injected drug and in Japan, injecting is the primary mode of administration for crystalline methamphetamine. High rates of amphetamines injection are also reported in the Czech Republic as well as Sweden, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Georgia and Ukraine.

30 Drug and Alcohol Use among MSM, January 1, 1999 – December 31, 2007 Reback, Shoptaw and Grella, 2008

31 Q.2: My sexual drive is increased by the use of …

32 Q.8: My use of … has made me become obsessed with sex and/or made my sex drive abnormally high.

33 Q.12: I am more likely to practice “risky” sex under the influence of … (e.g., not use condoms, be less careful about who you choose as a sex partner, etc.)

34 Q.13: I have become involved in sex acts that are unusual for me when I am under the influence of … (e.g., marathon masturbation, go to “peep” shows, cross-dress, voyeurism, expose yourself, etc.)

35 Special Populations: MSM, Sexual Risk and HIV Methamphetamine is closely connected to sexual identity and sexual expression for many gay- identified MSM Sexual behaviors associated with meth use present extreme HIV risks Changes in sexual behaviors Changes in decision-making processes Non gay-identified MSM may have less exposure to prevention messages, placing both themselves and their sex partners at extreme risk

36 ข้อสรุปจากคณะทำงาน GPAC Ad Hoc Committee on Methamphetamine 1. The Committee found evidence that meth use continues to be a major problem. Researchers estimate that up to 500,000 Californians currently abuse meth; California has the largest meth population in treatment in the U.S. representing 50,000 out of a national total of 137,000 meth admissions. A recent survey by the National Association of Counties reveals that meth is the leading drug-related problem both nationally and in California. According to federal estimates, more than twelve million Americans have tried meth and 1.5 million are regular users. Police officers nationwide rank meth the number one drug they battle today. In a survey of 500 law enforcement agencies in 45 states released in July, 2005, by the National Association of Counties, 58 percent said meth is their biggest drug problem.

37 A US government effort to reduce the supply of methamphetamine precursors successfully disrupted the methamphetamine market and interrupted a trajectory of increasing usage. The price of methamphetamine tripled Purity declined Methamphetamine-related hospital and treatment admissions dropped 50 percent and 35 percent Felony methamphetamine arrests fell 50 percent

38 …Despite these efforts, use and availability in the US is on the rise!

39

40 ตัวอย่างการจัดการ การฟื้นฟูสภาพ (Windows to recovery) 5 นาที – http://www.methinsideout.com/animations/relapse.htm l Meth Inside Out is being produced jointly by the UCLA Integrated Substance Abuse Programs (ISAP) andUCLA Integrated Substance Abuse Programs (ISAP) Eyes of the World Media Group. Expert researchers, treatment professionals and filmmakersEyes of the World Media Group have combined their efforts to produce an accurate, engaging and effective series. ชมคลิปจาก ศูนย์ยาไอซ์ แห่งชาติอเมริกา (http://www.nationalmethcenter.org)http://www.nationalmethcenter.org Meth Inside Out" (from UCLA Integrated Substance Abuse Program Meth Inside Out equips users, their families, and the professionals who assist them with a solid understanding of the biological basis of addiction, effective tools for recovery, and, most importantly, hope for the future.

41 ประมาณการผู้เสพไอซ์ 1.5 ล้าน (USA) Addiction ~ ……… ( 23,000,000) (Focus on Treatment) “Harmful Use” – 68,000,000 (Focus on Early Intervention) Little or No Use (Focus on Prevention) LITTLE LOTS In Treatment ~160,000 ( 2,300,000)

42 เอกสารอ้างอิง 1. ATS Global Assessment 2011: UNODC, 2011 1. SAMHSA, Office of Applied Studies, National Survey on Drug Use and Health, 2009 2. ศูนย์ยาไอซ์แห่งชาติอเมริกา ( http://www.nationalmethcenter.org) http://www.nationalmethcenter.org 3.Task Force on Crystal Meth, Syphilis and HIV (2004). Confronting crystal methamphetamine use in New York City: Public policy recommendations. ) 4. GPAC Ad Hoc Committee on Methamphetamine 2005 for the full membership of the Governor’s Prevention Advisory Council (GPAC).

43 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt ไอซ์ : มหันตภัยโลก (The burden of crystal Methamphetamine use worldwide) ดร. ดรุณี ภุ่ขาว B.Sc. (Nursing), MS (Mental health),MN (Mental Health), PhD (Addiction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google