งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สรุป ProQuest ABI/Inform จัดทำเมื่อ 10/11/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สรุป ProQuest ABI/Inform จัดทำเมื่อ 10/11/51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สรุป ProQuest ABI/Inform จัดทำเมื่อ 10/11/51

2 สารสนเทศที่ให้บริการคือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร (Journals), Magazines และเอกสารประเภทอื่นๆ รวมถึงมี วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มทางสาขาธุรกิจมากกว่า 18,000 ชื่อเรื่อง เนื้อหาครอบคลุมสาขาธุรกิจและการจัดการ และสาขาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ให้บริการสืบค้นย้อนหลังตั้งแต่ปี 1971 -ปัจจุบัน ให้บริการเอกสารฉบับเต็ม Full Text ไม่จำกัดสิทธิจำนวนผู้ใช้ เนื้อหาในภาพรวม

3 Topics การเรียกดูเอกสารตามกลุ่มหัวเรื่อง Publications การเรียกและดูบทความจากรายชื่อวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นด้วยคำสำคัญทำได้ 2 วิธี Basic Search และ Advanced Search หลักเกณฑ์การสืบค้น คำค้นตั้งแต่สามคำขึ้นไปเชื่อมโดย AND คำเชื่อมที่ใช้ได้แก่ AND, OR, NOT, PRE/1 และ Within3 สัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ ได้แก่ “…” (quotation mark), Wildcard ได้แก่ * และ ? วิธีการสืบค้นข้อมูล

4 รายการผลลัพธ์ Full Text ให้บริการในรูปแบบ PDF, HTML+Graphics มีประเภทของสิ่งพิมพ์ เช่น Scholarly Journals, Magazines, Trade Publications, Newspapers, Dissertations เป็นต้น การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมได้โดยตรงเช่น EndNote, Procite เป็นต้น ถ่ายโอนเข้าใน EndNote Web


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สรุป ProQuest ABI/Inform จัดทำเมื่อ 10/11/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google