งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INC 551 Artificial Intelligence Lecture 3. Search technique Uninformed search Breadth first Uniform cost search Depth first Depth-limit search Bidirectional.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INC 551 Artificial Intelligence Lecture 3. Search technique Uninformed search Breadth first Uniform cost search Depth first Depth-limit search Bidirectional."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INC 551 Artificial Intelligence Lecture 3

2 Search technique Uninformed search Breadth first Uniform cost search Depth first Depth-limit search Bidirectional search Informed search Greedy best-first A* search

3 Depth-limited Search Depth-first ที่มีการกำหนด depth มากสุดในการ search

4

5 Characteristic of Depth-limit search Complete – no Search Time – มาก Space – น้อย (linear space) Optimal – no

6 Iterative Deepening Depth-first Search มีการกำหนด depth มากสุดซึ่งจะทำซ้ำโดยเพิ่ม depth ขึ้นเรื่อยๆ ถ้ายังไม่ถึง goal

7

8 Characteristic ของ Iterative Deepening Depth-first search Complete – yes Search Time – มาก Space – น้อย (linear space) Optimal – no (yes ถ้า path cost = 1 ทุกอัน )

9 Real Number: Iterative Deepening Depth-first search Depth-first B=10, d=5 1+10+100+1,000+..+100,000=111,111 Iterative Deepening Depth-first B=10, d=5 6+50+400+3,000+..+100,000=123,456

10 Search technique Uninformed search Breadth first Uniform cost search Depth first Depth-limit search Bidirectional search Informed search Greedy best-first A* search

11 Bidirectional Search จะ search จากทั้ง start และ goal เพื่อลดจำนวน state จาก b d เป็น b d/2 + b d/2

12 Expand ทั้ง start และ goal จนมาชนกัน

13 Water Jug Puzzle 11, 9, 0 10, 10, 0

14 Search Strategies Data Driven Search (Start from the origin and work forward) Goal Driven Search (Start from the goal and work backward)

15 Search technique Uninformed search Breadth first Uniform cost search Depth first Depth-limit search Bidirectional search Informed search Greedy best-first A* search

16 Informed?? ด้วยข้อมูลอะไร ? ข้อมูลนี้เรียก “heuristic” Heuristic คือ แนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งมาจาก ความฉลาดและประสบการณ์ของมนุษย์ Heuristic function h(n) Take input = state ใดๆ output = คะแนนบอกว่า state นั้นดีแค่ไหน

17 คุณสมบัติของ Heuristic มาจากความฉลาดของมนุษย์ในการแก้ปัญหาใดๆ ขึ้นกับปัญหานั้นๆ / มีได้หลายแบบ อาจผิดหรือถูกก็ได้

18 Example Heuristic ใน navigation problems ส่วนมากจะใช้ “Euclidian distance to goal” Goal Start a b c

19 Goal Start a b c Heuristic ไม่จำเป็นต้องดี / ถูกเสมอไป ทางขาด

20 Search technique Uninformed search Breadth first Uniform cost search Depth first Depth-limit search Bidirectional search Informed search Greedy best-first A* search

21 Greedy Best-first Search จะ expand node ที่มีค่า heuristic มาก ที่สุด (node ที่ใกล้ goal ที่สุดใน navigation problem) f(n) = h(n)

22 Example Goal Start

23 Straight-line Distance

24

25

26

27

28 Characteristic of Greedy Best-first Search Complete – no Search Time – depend on heuristics Space – depend on heuristics Optimal – no

29 Search technique Uninformed search Breadth first Uniform cost search Depth first Depth-limit search Bidirectional search Informed search Greedy best-first A* search

30 Idea: avoid expanding the nodes that are already expensive f(n) = g(n)+h(n) f(n) = evaluation function decide which node to expand g(n) = cumulative cost h(n) = heuristic Note: A* is optimal

31

32

33

34

35

36

37

38 A* Termination Criterion Stop when A* chooses to expand the goal node. (different from others where the search ends when goal node is found)

39 Characteristic of A* search Complete – yes Search Time – depend on heuristics Space – depend on heuristics Optimal – yes

40 Proof of Optimality

41 Different Heuristics on A* H1 = จำนวนชิ้นที่อยู่ผิดตำแหน่ง H2 = ผลรวม Manhattan distance ของตำแหน่งปัจจุบันถึงตำแหน่งที่ต้องการของแต่ละชิ้น

42 Depth=14IDS = 3473941 nodes A*(h1) = 539 nodes A*(h2) = 113 nodes Depth=24IDS = ?? A*(h1) = 39135 nodes A*(h2) = 1641 nodes เรียก h2 dominates h1


ดาวน์โหลด ppt INC 551 Artificial Intelligence Lecture 3. Search technique Uninformed search Breadth first Uniform cost search Depth first Depth-limit search Bidirectional.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google