งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ProQuest Nursing & Allied Health Source โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนก ฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ProQuest Nursing & Allied Health Source โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนก ฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ProQuest Nursing & Allied Health Source โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ teerawat@book.co.th แผนก ฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 3/30/52

2 2 เป็นฐานข้อมูลที่ให้สารสนเทศทางด้านสาขาพยาบาล และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสำหรับนักวิจัยในสาขาวิชา ทางด้าน Healthcare และนักศึกษาทางด้านพยาบาล ให้ เนื้อหาฉบับเต็มทั้งรูปแบบ Text, PDF, Text+Graphics และ File VDO ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1986- ปัจจุบัน จากรายชื่อสิ่งพิมพ์มากกว่า 825 รายชื่อ และ วิทยานิพนธ์ จำนวน 12,000 เล่ม

3 3 Introduction Cover Cytology Nursing Nutrition Oncology Pediatric Care Pharmacology Radiology

4 4 Leading nursing and related publications Association of Operating Room Nurses. AORN Journal Journal of Nursing Scholarship Oncology Nursing Forum Journal of Gerontological Nursing Journal of Psychosocial Nursing & Mental Health Services Journal of Speech, Language, and Hearing Research Physical Therapy Journal of Athletic Training Journal of Rehabilitation Canadian Journal of Occupational Therapy Journal of Allied Health Applied Radiology Clinical Laboratory Science Dental Assistant Canadian Journal of Respiratory Therapy

5 5 วิธีการสืบค้น Basic Search ( สืบค้นขั้นพื้นฐาน ) Advanced Search ( สืบค้นขั้นสูง ) Browse ( การสืบค้นแบบไล่เรียง ) Evidence-Based Resources Competency and Training Resources Study Path Publication Search ( ไล่เรียงตามรายชื่อสิ่งพิมพ์ )

6 6 1 1 คลิก Search คลิกรูปแบบการสืบค้นเพิ่ม คลิกเลือกจำกัดผลลัพธ์ ระบุช่วงเวลาของเอกสารที่ตีพิมพ์ ใส่คำค้น 2 3 3 4 4 5 5 Basic Search 2

7 7 5.6 5.5 5.4 5.3 Basic Search : More Search Options 5.1 5.2 5.3 5.45.5 5.1 5.6 5.2 เลือกประเภทสิ่งพิมพ์เลือกประเภทบทความ ระบุเขตข้อมูลใส่ชื่อผู้แต่งใส่ชื่อสิ่งพิมพ์หรือคลิก Look up 5.6 เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์

8 8 Advanced Search 1 4 76 5 32 7 6 5 4 3 21 คลิก Search คลิกรูปแบบการสืบค้นเพิ่ม จำกัดการสืบค้นระบุช่วงเวลาของเอกสารที่ตีพิมพ์ ระบุคำเชื่อม ระบุเขตข้อมูล ใส่คำค้น

9 9 Advanced Search : More Search Options ระบุข้อมูลที่ต้องการเพื่อจำกัดการสืบค้น

10 10 Evidence-Based Resources 1 2 12 เลือกบทความที่ต้องการ คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการสืบค้น

11 11 Browse : Cultural Competency Briefs 3 2 1 1. คลิก ที่ Cultaral Commpetency Briefs 2. สืบค้นไล่เรียงตาม ศาสนา 3. สืบค้นไล่เรียงตาม เชื้อชาติ

12 12 Browse : Video Training Programs สืบค้นบทความภายในสิ่งตีพิมพ์ ระบุช่วงเวลาของ Issue เราที่ ต้องการ เลือกหัวข้อที่สนใจ

13 13 Study Path : Practical Nursing (US) 3 2 1 3 2 1 หรือ ค้นหาหัวเรื่องที่ต้องการ โดยใส่คำค้นแล้วคลิก GO คลิกที่ View documents เพื่อเลือกดูหัวเรื่องที่สนใจ เลือก Practical Nursing

14 14 1 1 2 3 2 3 หรือ ค้นหาหัวเรื่องที่ต้องการ โดยใส่คำค้นแล้วคลิก GO คลิกที่ View documents เพื่อเลือกดูหัวเรื่องที่สนใจ เลือก Registered Nursing Study Path : Registered Nursing (US)

15 15 Publication 43 21 4 3 21 คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการคลิกเลือกสิ่งพิมพ์ที่สนใจ คลิก Search หรือใส่คำค้น

16 16 Results 3 1 5 4 3 1 จำนวนผลลัพธ์ที่ได 5 2 4 คลิกประเภทแหล่งบทความ คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการคลิกชื่อเรื่องเพื่อเรียกดูบทความ หรือ เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์ 2

17 17 Refine Search ทำการสืบค้นจากผลลัพธ์ปัจจุบันเพื่อให้ได้จำนวนผลลัพธ์ใหม่ที่น้อยลง

18 18 Article 32 1 3 2 1 ค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น หัวเรื่อง (Subject) เดียวกัน เป็นต้นดูเอกสารฉบับเต็ม สั่งพิมพ์ อีเมล์ คัดลอก URL (Copy Link) หรือ อ้างอิงเอกสารนี้ (Cite This)

19 19 Article (Video File) คลิกที่ File Video เพื่อ Download Link

20 20 Marked List 1 คลิกเพื่อดูผลการจัดเก็บคลิกเลือกบทความที่ต้องการ 1 2 2

21 21 My Research คลิกเลือก Print, Email หรือ Export บทความที่ได้เลือกไว้

22 22 1. Create Your Bibliography 2 3 1 3 2 1 คลิกเลือก Email หรือ Print หรือ Download เลือกลักษณะการแสดงรายการ บรรณานุกรม เลือกรูปแบบ

23 23 Create Your Bibliography : Example สามารถเก็บข้อมูลบรรณาธิการ รูปแบบ File HTML APA Style

24 24 2. Email Marked Documents 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 คลิก Send Email ใส่หัวเรื่องให้เอกสารและใส่ข้อความ เลือกรูปแบบ email ที่จะจัดส่ง เลือกเขตข้อมูล เลือกรูปแบบอ้างอิง

25 25 3. Export Citations คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ Export

26 26 4. Create a Web Page คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง Email หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล

27 27 Create a Web Page : Download คลิก Save Page as คลิก File 1 21 2

28 28 Create a Web Page : Email คลิก Send Email ใส่ข้อมูลเพื่อจัดส่ง Email 2 1 21

29 29 Create a Web Page : Edit คลิก Update แก้ไขข้อมูล 2 1 21

30 30 Set up Alert กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert คลิกปุ่ม Set Up Alert 2 1 2 1

31 31 Thank You


ดาวน์โหลด ppt 1 ProQuest Nursing & Allied Health Source โดย ธีรวัฒน์ พุฒิสกุลวงศ์ แผนก ฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google