งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 05/03/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 05/03/51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 05/03/51

2 CAB Abstracts Plus เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมการเชื่อมโยงไปยังเอกสาร ฉบับเต็ม จากงานวิจัยที่สำคัญและบทความในศาสตร์ประยุกต์แขนง ต่างๆ ทางสาขาการเกษตร ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995 จนถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูลย่อย ได้แก่ 1. CAB Abstracts Full Text Select 2. CAB Reviews 3. Distribution Maps of Plant Diseases 4. Distribution Maps of Plant Pests 5. Descriptions of Fungi and Bacteria เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมการเชื่อมโยงไปยังเอกสาร ฉบับเต็ม จากงานวิจัยที่สำคัญและบทความในศาสตร์ประยุกต์แขนง ต่างๆ ทางสาขาการเกษตร ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995 จนถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูลย่อย ได้แก่ 1. CAB Abstracts Full Text Select 2. CAB Reviews 3. Distribution Maps of Plant Diseases 4. Distribution Maps of Plant Pests 5. Descriptions of Fungi and Bacteria

3 CAB Abstracts Full Text Select เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากสาขาวิชา การเกษตร สัตวศาสตร์ โภชนาการ และพืชศาสตร์ เป็นต้น ประกอบด้วยเอกสารการประชุมกว่า 150 รายชื่อ วารสารกว่า 120 รายชื่อ จากหลากหลายสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง ทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และเอกสารงานวิจัยกว่า 17,000 รายการ และจะมีการเพิ่มเอกสารใหม่ๆ 10,000 รายการต่อปี เข้าสู่ฐานที่ : www.cabdirect.org เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากสาขาวิชา การเกษตร สัตวศาสตร์ โภชนาการ และพืชศาสตร์ เป็นต้น ประกอบด้วยเอกสารการประชุมกว่า 150 รายชื่อ วารสารกว่า 120 รายชื่อ จากหลากหลายสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง ทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และเอกสารงานวิจัยกว่า 17,000 รายการ และจะมีการเพิ่มเอกสารใหม่ๆ 10,000 รายการต่อปี เข้าสู่ฐานที่ : www.cabdirect.org

4 CAB Abstracts Full Text Select เลือกฐานข้อมูลหรือสาขาวิชาที่ต้องการสืบค้น แล้วคลิก Search

5 CAB Abstracts Full Text Select : Browse เลือกไล่เรียงตามเขตข้อมูลที่ต้องการ เช่น Author, Publication Source

6 1. พิมพ์ชื่อสกุลผู้แต่ง หรือ 1 2. เลือกชื่อผู้แต่งที่ต้องการ 3. คลิกที่ view records เพื่อดูการแสดงรายการเอกสารตามชื่อผู้แต่งที่เลือก 2 3 CAB Abstracts Full Text Select : Browse

7 CAB Abstracts Full Text Select : Quick Search 1. พิมพ์คำค้น 1 2. ระบุส่วนที่ต้องการให้สืบค้น 23 4 3. ระบุช่วงเวลาของสิ่งพิมพ์4. คลิก Search

8 CAB Abstracts Full Text Select : Advanced Search 1. พิมพ์คำค้น 12 2. ระบเขตข้อมูล หรือ 4. ระบุคำเชื่อม5. ระบุช่วงเวลาของสิ่งพิมพ์6. ระบุประเภทของเอกสาร 7. ระบุภาษาต้นฉบับของเอกสาร8. คลิก Search 3. เลือกค้นจากกลุ่มข้อมูล 3 4 5 6 7 8

9 CAB Abstracts Full Text Select : Thesaurus 1. พิมพ์หัวเรื่อง 1 2. เลือกรูปแบบการค้น 2 3. คลิก Browse 3 4. แสดงผลหัวเรื่องใหญ่ หัวเรื่องที่สัมพันธ์กัน หรือ ศัพท์วิทยาศาสตร์ ให้คลิก เลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นคลิก view records เพื่อแสดงผล 4

10 CAB Abstracts Full Text Select : Expert Search 1. พิมพ์คำค้นในรูปแบบชุดคำสั่ง 1 2. ระบช่วงเวลาของสิ่งพิมพ์ 3. ระบุประเภทของเอกสาร4. ระบุภาษาต้นฉบับของเอกสาร5. คลิก Search 2 3 4 5

11 CAB Abstracts Full Text Select : Search Results 2. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 1 1. คำที่ใช้ค้นและจำนวนรายการผลลัพธ์ที่พบ 2 3. ปรับปรุงการสืบค้นที่ Refine Search 3

12 CAB Abstracts Full Text Select : Document Details แสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF ค้นหาเอกสารที่เนื้อหาคล้ายคลึงกัน

13 Print, Save CAB Abstracts Full Text Select : CAB Full Text

14 CAB Abstracts Full Text Select : Print, Email, Save, Export 1. เลือกรายการที่ต้องการ 1 2 2. เลือกรูปแบบของข้อมูล 3. เลือกสั่งพิมพ์ อีเมล์ บันทึก หรือ ถ่ายโอนสู่ โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม 3

15 CAB Reviews : Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources CAB Reviews : Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้าน Animal Science, Veterinary medicine, Applied plant sciences, Agriculture, Nutrition and food science, Natural resources and environment sciences เป็นเอกสารประเภท Reviews ตั้งแต่ปี 2003 กว่า 169 รายการ เข้าสู่ฐานที่ : www.cababstractsplus.org/CABReviews เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้าน Animal Science, Veterinary medicine, Applied plant sciences, Agriculture, Nutrition and food science, Natural resources and environment sciences เป็นเอกสารประเภท Reviews ตั้งแต่ปี 2003 กว่า 169 รายการ เข้าสู่ฐานที่ : www.cababstractsplus.org/CABReviews

16 CAB Reviews 1. เลือกไล่เรียงจาก Browse by Date 2. เลือกปีที่ต้องการ 1 2 3. คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่ออ่านเนื้อหา 3 4 4. คลิกที่ PDF เพื่อดูเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF

17 CAB Reviews 1. เลือกไล่เรียงจาก Browse by Subject 2. เลือกหัวเรื่องที่สนใจ 1 2 3. คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่ออ่านเนื้อหา 3 4 4. คลิกที่ View PDF เพื่อดูเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF

18 CAB Reviews 1. เลือกสั่งพิมพ์เอกสาร 12 3 2. เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF 3. ค้นหาเอกสารที่เนื้อหาคล้ายคลึงกันได้ที่ Related Items

19 CAB Reviews : Site Search 1. ที่ Site Search พิมพ์คำค้นแล้วคลิก Search 2. หน้าแสดงผลการสืบค้น เลือกเรื่องที่ต้องการ 1 2

20 Distribution Maps of Plant Diseases ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่แสดงการกระจายของโรค ในพืช ตั้งแต่ปี 1942 โดยครอบคลุมโรคที่มีผลกระทบต่อ เกษตรกรรม พืชสวนและป่าไม้ ซึ่งมีโรคในพืชกว่า 1,000 โรค เข้าสู่ฐานที่ : www.cababstractsplus.org/dmpd ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่แสดงการกระจายของโรค ในพืช ตั้งแต่ปี 1942 โดยครอบคลุมโรคที่มีผลกระทบต่อ เกษตรกรรม พืชสวนและป่าไม้ ซึ่งมีโรคในพืชกว่า 1,000 โรค เข้าสู่ฐานที่ : www.cababstractsplus.org/dmpd

21 Distribution Maps of Plant Diseases 1. เลือกไล่เรียงจาก Browse by Date2. เลือกปีที่ต้องการ 1 2 3 3. เลือกรายการที่ต้องการ

22 Distribution Maps of Plant Diseases 1. เลือกไล่เรียงจาก Browse by Area2. เลือกพื้นที่ที่ต้องการ 1 2 3 3. เลือกรายการที่ต้องการ

23 Distribution Maps of Plant Pests ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่แสดงการกระจายของ ศัตรูพืช ตั้งแต่ปี 1951 โดยครอบคลุมศัตรูพืชที่มี ผลกระทบต่อเกษตรกรรม พืชสวนและป่าไม้ ซี่งมีศัตรูพืช กว่า 690 ชนิด เข้าสู่ฐานที่ : www.cababstractsplus.org/dmpp ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่แสดงการกระจายของ ศัตรูพืช ตั้งแต่ปี 1951 โดยครอบคลุมศัตรูพืชที่มี ผลกระทบต่อเกษตรกรรม พืชสวนและป่าไม้ ซี่งมีศัตรูพืช กว่า 690 ชนิด เข้าสู่ฐานที่ : www.cababstractsplus.org/dmpp

24 Distribution Maps of Plant Pests 1. เลือกไล่เรียงจาก Browse by Date2. เลือกปีที่ต้องการ 1 2 3 3. เลือกรายการที่ต้องการ

25 Distribution Maps of Plant Pests 1. เลือกไล่เรียงจาก Browse by Area2. เลือกพื้นที่ที่ต้องการ 1 2 3 3. เลือกรายการที่ต้องการ

26 Descriptions of Fungi and Bacteria เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลทางด้านเชื้อราและแบคทีเรีย และ ยังครอบคลุมในเรื่องของลักษณะเฉพาะ สาเหตุของโรค อาการของ โรค และการรักษาในปัจจุบัน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อนักพืชวิทยา สัตว แพทย์ และนักจุลชีววิทยาที่ศึกษาวิจัยทางด้านเชื้อราโดยเฉพาะ ให้ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1964 จากเอกสารมากกว่า 1,600 รายการ เข้าสู่ฐานที่ : www.cababstractsplus.org/dfb เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลทางด้านเชื้อราและแบคทีเรีย และ ยังครอบคลุมในเรื่องของลักษณะเฉพาะ สาเหตุของโรค อาการของ โรค และการรักษาในปัจจุบัน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อนักพืชวิทยา สัตว แพทย์ และนักจุลชีววิทยาที่ศึกษาวิจัยทางด้านเชื้อราโดยเฉพาะ ให้ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1964 จากเอกสารมากกว่า 1,600 รายการ เข้าสู่ฐานที่ : www.cababstractsplus.org/dfb

27 Descriptions of Fungi and Bacteria 1. เลือกไล่เรียงจาก Browse by Date 1 2 2. เลือกรายการที่ต้องการ

28


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 05/03/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google