งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ei CompendexWeb ภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ei CompendexWeb ภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ei CompendexWeb ภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา
ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา 12 กันยายน สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 Description

3 Ei CompendexWeb The page cannot be displayed
บอกรับตั้งแต่ปี ปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์ เสียค่าบอกรับเป็นรายปี ไม่ต้องใช้ username จำนวน users ปัญหา ถ้ามีคนใช้ครบ 3 users จะขึ้น The page cannot be displayed

4 Ei CompendexWeb ผลิตโดยบริษัท Engineering Information, Inc. หรือ Ei
Computerized engineering index ผลิตโดยบริษัท Engineering Information, Inc. หรือ Ei ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Ei Engineering Village ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ An award-winning Internet Gateway to engineering resources on the Web (ประตูไปสู่แหล่งข้อมูลทางด้านวิศวกรรมศาสตร์บน Web) มีทั้งเป็นเล่ม (กระดาษ) CD-ROM Online - Remote สำหรับ Compendex (Info Trac) ข้อมูลเริ่มปี 1990

5 Ei CompendexWeb ขอบเขต จำนวน และเนื้อหา
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ของ บทความวารสาร รายงานทางด้านเทคนิค รายงานการประชุม และเอกสารการประชุม ตั้งแต่ปี ปัจจุบัน มีเอกสารสิ่งพิมพ์มากกว่า ล้าน รายการ ครอบคลุมสิ่งพิมพ์มากกว่า 2,600 ชื่อ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทุกสาขา เช่น applied science, biotechnology & medical equipment, electronic, computer, information science และ architecture

6 Ei CompendexWeb ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
Aeronautical and Aerospace Engineering Applied Physics (High Energy, Plasma, Nuclear, and Solid State) Bioengineering and Medical Equipment Chemical and Process Engineering, Ceramics, Plastics and Polymers, Food Technology Civil and Structural Engineering, Environmental Technology Electrical, Communications, Computers and data Processing

7 Ei CompendexWeb ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
Energy Technology and Petroleum Engineering Engineering Management and Industrial Engineering Light and Optical Technology Marine Engineering, Naval Architecture, Ocean and Underwater Technology Mechanical Engineering, Automotive Engineering, and Transportation Mining and Metallurgical Engineering, Materials Science etc

8 ฐานข้อมูลมี 2 แบบ

9 แบบ Simplified ค้นได้ 2 แบบ ตัวอย่าง หน้าจอแบบ Basic

10 ตัวอย่าง ผลที่ได้จากการค้น
ตัวอย่าง ผลที่ได้จากการค้น

11 หน้าจอเมื่อต้องการสั่งซื้อ

12 ข้อแนะนำ วิธีการค้น 1. ฐานข้อมูลจะมี 2 แบบ คือ
ข้อแนะนำ วิธีการค้น 1. ฐานข้อมูลจะมี 2 แบบ คือ 1.1 ทางซ้ายของจอจะเป็นแบบ Traditional Interface 1.2 ทางขวาของจอจะเป็นแบบ Simplified Interface 2. แบบ Simplified Interface ถูกออกแบบมาให้เข้าใจง่ายกว่าและค้นได้ง่ายกว่า การค้นทำได้ 2 แบบ คือ Basic และ Advanced การเปลี่ยนแบบทำโดยคลิกปุ่ม Basic, Advanced ซึ่งอยู่ส่วนบนของหน้าจอ

13 Basic Search 1. การจัดเรียงลำดับผลของข้อมูล ได้ 2 แบบ 1.1 Relevance
1. การจัดเรียงลำดับผลของข้อมูล ได้ 2 แบบ 1.1 Relevance 1.2 Ei Publication Date 2. มีจุดเด่น คือ มี Save & Recall Search 3. การค้นแบบ Basic โดยใช้คำ หรือ วลี เท่านั้น ไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆ คำบุพบท และ a, an, the ในช่อง ระบบจะเติมคำใกล้เคียงให้โดยอัตโนมัติ เช่น พิมพ์ manager จะค้น managers, management และ managerial ให้ด้วย

14 Basic Search 4. ค้นได้จาก key words ทุกคำในทุก field
5. ใช้ And, Or, Not เชื่อมระหว่าง คำ หรือ วลี ในช่องทั้งสอง and และ not จะจำกัดให้ได้ข้อมูลน้อยลง Or จะได้ข้อมูลมากขึ้น

15 Basic Search 6. ถ้าต้องการค้นแบบซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้เครื่องหมายต่างๆ ให้ค้นแบบ Advanced search แบบ Advanced search จะค้นคำแน่นอนตรงตามคำที่ท่านพิมพ์ลงไป ถ้าต้องการค้นคำใกล้เคียงกันให้ใช้คำ Near และ w/n 7. เครื่องหมายบางอย่าง จะทำให้ได้ข้อมูลมากเกินไป ควรทำให้แคบลง เช่นใช้ micropr** แทน micro* 8. Look up (แถบสีเทา) เป็นดัชนีค้น Ei Subject Terms, ผู้แต่ง สถาบันหรือหน่วยงานของผู้แต่ง, ชื่อวารสาร

16 Basic Search 9. การจำกัดการค้นทำโดยจำกัดปี รูปแบบของเอกสาร แต่ถ้าใช้การค้นตามที่ระบบ set มาให้จะค้นได้เร็วที่สุด ดังนั้นค้นตามที่ระบบ default settingมาให้ก่อน ถ้าได้ข้อมูลมากเกินไป จึงค่อยจำกัดการค้น 10. ค้นหาชื่อผู้แต่ง ควรใช้ดัชนีชื่อผู้แต่งค้น โดยคลิก Author แถบสีเทา คลิก Look up ถ้าค้นเองให้พิมพ์ชื่อเต็ม “Lastname, Firstname” 11. ค้นหาสถาบันหรือหน่วยงานของผู้แต่งคนแรก โดยใส่ชื่อสถาบันและ * เท่าที่จำเป็น เช่น Univ* California หรือ ใช้คลิกปุ่ม Author Affiliation และ คลิกปุ่ม Look up

17 Basic Search 12. ค้นโดย Ei Subject Term คลิก ปุ่ม Ei Subject Term คลิก Look up เติมคำที่ต้องการค้นในช่อง คลิกเลือกคำที่ต้องการ คลิก paste to search ถ้าเลือกหลายคำ ระบบจะเติม or ให้เอง It is strongly recommended that you use the index to perform a Subject Term search

18 Basic Search 13. ค้นโดยชื่อวารสาร คลิกปุ่ม Serial Titles คลิก Look up พิมพ์ ชื่อวารสารในช่อง คลิกเลือกชื่อที่ต้องการ คลิก paste to search It is strongly recommended that you use index to perform a Serial Title Search 14. ส่ง feedback (ถ้ามี) ไปที่ ที่หน้าแรกของจอ

19 การแสดงผล เมื่อได้ผลจากการค้น
คลิก คำว่า Abstract ใต้ชื่อเอกสารที่ต้องการเพื่อดูสาระสังเขป เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล โดยคลิกปุ่ม drop down menu ข้างบน เพื่อดูแบบ Ei Tagged หรือสาระสังเขป เปลี่ยนช่องการแสดงผลเพื่อเปลี่ยนจำนวนการแสดงผลที่ปุ่ม drop down menu ข้างบน การแสดงผลแสดงทีละ 20 รายการ

20 การสั่งพิมพ์ หรือ E-mail
โดย print ที่ Toolbar หรือส่งทาง โดยคลิกที่ File คลิกที่ Send คลิกที่ page by 

21 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Ei CompendexWeb ภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google