งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TIME ZONES GMT : Greenwich Mean Time O Longitude : Observatory at Greenwich, England GMT (BKK)+7 GMT (TYO)+9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TIME ZONES GMT : Greenwich Mean Time O Longitude : Observatory at Greenwich, England GMT (BKK)+7 GMT (TYO)+9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TIME ZONES GMT : Greenwich Mean Time O Longitude : Observatory at Greenwich, England GMT (BKK)+7 GMT (TYO)+9

2 การหาค่า GMT ของแต่ละเมือง GMT (BKK) +/- ค่า BKK Time Difference ของเมือง ที่ต้องการหาค่า GMT การหาค่า GMT ของลอนดอน GMT (BKK) +/- ค่า BKK Time Difference ของเมือง ที่ต้องการหาค่า GMT +7-6=+1 เพราะฉะนั้น LON มีค่า GMT เท่ากับ +1

3 CALCULATION OF FLIGHT TIME Total Travel Time Note 1 : If a flight departs and arrives in the same time zone, it is a simple subtraction HKT-BKK Dep. 1310Arr. 1435 = 1 Hour and 25 minutes BKK-CNX Dep. 1515Arr. 1625 = 1 Hour and 10 minutes Plus : Ground time at intermediate (BKK)= 40 minutes Total Travel Time= 3 Hour and 15 minutes

4 Note 2 : If the departure time and arrival time are in the different time zone. BKK (GMT+7)DEP 1700 (Local time) HKG (GMT+8)DEP 2040 (Local time) HKG (GMT+8)DEP 2240 (Local time) LAX (GMT-7)DEP 2050 (Local time)

5 BKK (GMT+7)DEP1700 (Local time) HKG (GMT+8)DEP2040 (Local time) Convert 1700 to local time in HKG = 1800 Therefore, from arrival time 2040 in HKG deduct the adjusted departure in BKK. Arr. HKG2040local time Dep. BKK1800adjusted departure time Flying Time= 2 Hours and 40 minutes

6 HKG (GMT+8)DEP2240 (Local time) LAX (GMT-7)ARR2050 (Local time) Convert 2240 to local time in LAX = 0740 Therefore, from arrival time 2050 in LAX deduct the adjusted departure in HKG Arr. LAX2050local time Dep. HKG0740 adjusted departure time Flying Time= 13 Hours and 10 minutes

7 Plus : Ground time in HKG Dep.HKG2240 Arr.HKG2040 Ground time = 2 hours Therefore, The Total travel time from BKK to LAX via HKG is 17 Hours and 5 minutes


ดาวน์โหลด ppt TIME ZONES GMT : Greenwich Mean Time O Longitude : Observatory at Greenwich, England GMT (BKK)+7 GMT (TYO)+9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google