งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOCATION AJ.2 Satit UP. D C 1 B A F 5 6 K 2 3 4 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOCATION AJ.2 Satit UP. D C 1 B A F 5 6 K 2 3 4 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOCATION AJ.2 Satit UP

2 D C 1 B A F 5 6 K 2 3 4 7

3 Asia Indian ocean Pacific ocean Continent : Asia Region : Southeast Asia Water : Pacific ocean & Indian ocean Continent : Asia Region : Southeast Asia Water : Pacific ocean & Indian ocean Southeast Asia

4 Northern Hemisphere Thaila nd Equator Prime Meridian

5 ที่ตั้งสมบูรณ์ Absolute Location

6 Easternmost Point ลองจิจูด 105 องศา 37 ลิปดา ตะวันออก Westernmost Point ลองจิจูด 97 องศา 22 ลิบตา ตะวันออก

7 Northernmost Point ละติจูด 20 องศา 27 ลิปดา เหนือ Southernmost Point ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดา เหนือ

8 ที่ตั้งสัมพันธ์ Relative Location

9 South Malaysia West Myanmar (Burma) East Laos & Cambodia North Myanmar & Laos

10 Gulf of Thailand Andaman sea

11

12 A C D B F G


ดาวน์โหลด ppt LOCATION AJ.2 Satit UP. D C 1 B A F 5 6 K 2 3 4 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google