งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปิดประตูการค้าแห่งใหม่ ระหว่างไทยกับอินเดีย. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ Cambodia Vietnam Laos China India Malaysia Indonesia Singapore Brunei.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปิดประตูการค้าแห่งใหม่ ระหว่างไทยกับอินเดีย. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ Cambodia Vietnam Laos China India Malaysia Indonesia Singapore Brunei."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปิดประตูการค้าแห่งใหม่ ระหว่างไทยกับอินเดีย

2 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ Cambodia Vietnam Laos China India Malaysia Indonesia Singapore Brunei Philippines Japan Afganistan Pakistan Korea EU APEC NAFTA ASEM BIMSTEC GMS IMT-GT AFTA ECONOMIC QUADRANGLE Thailand Myanmar Bangladesh Sri Lanka BhutanNepal

3 สถานการณ์การค้า ไทย - BIMSTEC Mil.$US ( ประมาณ การ )

4 สินค้านำเข้าจาก อินเดีย สินค้าส่งออกไป อินเดีย

5 แหล่งผลิตสินค้า ส่งออก  เม็ดพลาสติก  เหล็ก  เครื่องรับโทรทัศน์  ผ้าผืน  ปูนซีเมนต์  ส่วนประกอบ / อุปกรณ์รถยนต์  ยางพารา  ปาร์ติเคิลบอร์ด          ท่าเรือ ระนอง

6 จีนตอนใต้ ท่าเรือเชียง แสน อินเดีย บังคลาเทศ และ พม่า ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ตะวันออกไกล / สหรัฐฯ ท่าเรือ กรุงเทพ ยุโรป + แอฟริกา ท่าเรือปากบา รา ท่าเรือ สงขลา 2 ขอนแก่ น สุราษฎร์ ธานี ท่าเรือแหลม ฉบัง การ พัฒนา โครงข่าย คมนาคม ประเทศ ไทย ศิลา อาสน์ ICD ลาดกระบัง ท่าเรือ ระนอง นครราช สีมา

7 Gate way to China, Laos and Myanmar CHIANGSAEN PORT BANGKOK PORT The feeder port for consolidation and distribution Thailand’s main port with world class services LAEM CHABANG PORT RANONG PORT Gate way to the Andaman sea

8 ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า การท่าเรือแห่ง ประเทศไทย ล้านตู้ ( TEU ) ( ประมา ณการ ) รว ม ทล ฉ. ทก ท.

9 ท่าเรือระนอง  ฐานสนับสนุนหลักการสำรวจและผลิต ปิโตรเลียมฝั่งอันดามัน  ประตูการค้าระหว่างประเทศไทยกับ กลุ่ม BIMSTEC

10 ความลึก 8 เมตร (LLW) แม่น้ำกระบุรี 16.4 ไมล์ทะเล ที่ตั้งท่าเรือ ระนอง

11 พื้นที่ท่าเรือระนอง 264 ไร่ องค์การ สะพานปลา และห้องเย็น


ดาวน์โหลด ppt การเปิดประตูการค้าแห่งใหม่ ระหว่างไทยกับอินเดีย. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ Cambodia Vietnam Laos China India Malaysia Indonesia Singapore Brunei.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google