งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SOUTH ASIA GEOGRAPHY OF ASIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง Satit UP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SOUTH ASIA GEOGRAPHY OF ASIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง Satit UP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SOUTH ASIA GEOGRAPHY OF ASIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง Satit UP

2 RELIGION

3 Hinduism Buddhism (Teravara) Christianity Sikhism Islam (Sunni) Hinduism Buddhism (Mahayana) Jainism Islam (Shi’a) Religion in South Asia

4 Hinduism Buddhism (Teravara) Christianity Sikhism Islam (Sunni) Hinduism Buddhism (Mahayana) Jainism Islam (Shi’a) Christianity Religion in South Asia

5 Hinduism พราหมณ์ - ฮินดู อิสลาม (Islam) ส่วนใหญ่นิกายสุน นี่ (Sunni) ส่วนน้อยนิกาย ชีอะห์ (Shi’a) ซิกข์ (Sikhism) พุทธ (Budd hism) คริสต์ (Chri stianity) เชน (Jai nism)

6 Hinduism Buddhism (Teravara) Christianity Sikhism Islam (Sunni) Hinduism Buddhism (Mahayana) Jainism Islam (Shi’a) Christianity ประชากรที่นับถือส่วนใหญ่อยู่ใน รัฐปัญจาบของอินเดีย รัฐปัญจาบเป็นรัฐที่คนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาซิกต์

7

8

9

10


ดาวน์โหลด ppt SOUTH ASIA GEOGRAPHY OF ASIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง Satit UP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google