งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AUSTRALIA-OCENIA GEOGRAPHY OF AUSTRALIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง : TAWEESAK GUNYOCHAI : Satit UP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AUSTRALIA-OCENIA GEOGRAPHY OF AUSTRALIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง : TAWEESAK GUNYOCHAI : Satit UP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AUSTRALIA-OCENIA GEOGRAPHY OF AUSTRALIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง : TAWEESAK GUNYOCHAI : Satit UP

2 Oceania Australia & Oceania

3

4 ทวีปออสเตรเลีย-โอชิเนีย เป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก
6 3 1 2 4 7 5

5 Equator (เส้นศูนย์สูตร)
ประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ Equator (เส้นศูนย์สูตร)

6 Equator (เส้นศูนย์สูตร)
ประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ Marshall islands Palau Kiribati Equator (เส้นศูนย์สูตร) Micronesia Papua New Guinea Nauru Tuvalu Solomon Islands Samoa Vanuatu Australia Tonga Fiji New Zealand

7 เส้นแบ่งเขตวันที่สากล(ILD)
ประเทศทั้งหมดตั้งอยู่ในซีกตะวันออก เป็นทวีปที่มีเวลาเร็วมากกว่าทวีปอื่นเพราะตั้ง- อยู่ใกล้เส้น IDL ในซีกโลกตะวันออก ( IDL = International Date Line ) East Asia South East Asia เส้นแบ่งเขตวันที่สากล(ILD)

8 อาณาเขตติดต่อ Indian ocean Pacific ocean (Northern Pacific ocean)
South East Asia Indian ocean Pacific ocean (Southern Pacific ocean) Antarctica (South pole)

9 Country

10 Central Asia East Asia South West Asia South East Asia

11 ประเทศใดต่อไปนี้เป็นประเทศเอกราชโดยสมบูรณ์ ???

12 ประเทศใดต่อไปนี้เป็นประเทศเอกราชโดยสมบูรณ์ ???

13 ประเทศใดต่อไปนี้เป็นประเทศเอกราชโดยสมบูรณ์ ???
Central Asia East Asia South West Asia South East Asia

14 ประเทศใดต่อไปนี้เป็นประเทศเอกราชโดยสมบูรณ์ ???
Central Asia East Asia South West Asia South East Asia

15 Central Asia East Asia South West Asia South East Asia

16 East Asia Central Asia South West Asia South East Asia
Marshall Islands Micronesia Kiribati Palau Solomon Islands Tuvalu Papua New Guinea Samoa Central Asia Nauru East Asia South West Asia Vanuatu Fiji Tonga South East Asia Australia New Zealand

17 Central Asia East Asia South West Asia South East Asia

18 ประเทศใดต่อไปนี้เป็นประเทศเอกราชโดยสมบูรณ์ ???
Central Asia East Asia South West Asia South East Asia ประเทศใดต่อไปนี้เป็นประเทศเอกราชโดยสมบูรณ์ ???

19 French Polynesia (France)
Guam (U.S.) Marshalls islands Kiribati Palau Micronesia Nauru Solomon islands Central Asia Papua New Guinea Tuvalu Samoa East Asia South West Asia Vanuatu Tonga South East Asia Fiji Australia French Polynesia (France) New Zealand

20 Northern Marina islands (U.S.)
Marshalls islands Hawaii (U.S.) Kiribati Palau (U.S.) Midway Islands . Northern Marina islands (U.S.) . Midway Islands Hawaii (U.S.) (U.S.) Guam (U.S.) Marshall Islands Wallis and Futuna . . Christmas Island (France) Tokelau (Australia) American Samoa . (New Zealand) Coral sea Islands . . Cocos Islands (U.S.) (Australia) (Australia) New Caledonia Niue Cook Islands French Polynesia (New Zealand) (France) (France) Norfolk Island . (New Zealand) (New Zealand) . Pitcairn Islands Easter Islands (Chile) (U.K.)

21 ประเทศใดต่อไปนี้เป็นประเทศเอกราชโดยสมบูรณ์ ???

22 ประเทศใดต่อไปนี้เป็นประเทศเอกราชโดยสมบูรณ์ ???

23 Islands

24 Central Asia East Asia South West Asia South East Asia

25 หมู่ในในโอชิเนียประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก
Central Asia East Asia South West Asia South East Asia

26 ที่ตั้ง/อาณาเขตติดต่อ
Central Asia East Asia South West Asia South East Asia

27 ที่ตั้ง/อาณาเขตติดต่อ
Central Asia East Asia South West Asia South East Asia

28 ไมโครนีเซีย(Micronesia) หมู่เกาะขนาดเล็กในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนเหนือของเส้นศูนย์สูตร ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากหมู่เกาะฟิลิปปินส์ หรือแถบมลายู เป็นคนผิวเหลือง ประกอบด้วย ประเทศเอกราช 5  ประเทศ ได้แก่ ไมโครนีเซีย หมู่เกาะมาแชลล์ นาอูรู ปาเลา คิริบาติ(หรือคิริบาส) Central Asia East Asia South West Asia South East Asia

29 เมลานีเซีย(Melanesia)
เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตร ประชากรส่วนใหญ่คนผิวสีเข้ม ประกอบด้วยประเทศเอกราช 4 ประเทศ ได้แก่ ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู ฟิจิ Central Asia East Asia South West Asia South East Asia

30 ที่ตั้ง/อาณาเขตติดต่อ
Central Asia East Asia South West Asia South East Asia

31 โพลีนีเซีย(Polynesia)
เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทร แปรซิฟิกที่อยู่ห่างจากทวีปมาก ประชากรผิดน้ำตาลเข้ม ดินแดนหมู่เกาะส่วนใหญ่เป็นดินแดนที่ถูกปกครองโดย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ มีประเทศเอกราช 3 ประเทศ ได้แก่ ตูวาลู ตองกา ซามัว Central Asia East Asia South West Asia South East Asia

32 น่านน้ำ

33 ทะเลคอรัล (Coral sea) ทะเลแทสมัน (Tasman sea)
ทะเลอาราฟูร่า (Arafura sea) ทะเลติมอร์ (Timor sea) ทะเลคอรัล (Coral sea) อ่าวคาร์เปนตาเรีย (Gulf of Carpentaria) ทะเลแทสมัน (Tasman sea) อ่าวเกรตออสเตรเลียนไบต์ (Great Australian Bight)

34 B A C D F E

35 เกาะ (Island)

36 เกาะนิวกินี (New Guinea island)
เกาะเหนือ (North island) เกาะใต้ (South island) เกาะแทสมาเนีย (Tasmania island)

37 ช่องแคบ (Strait)

38 ช่องแคบเทอเรส ( Torres strait )
ช่องแคบคุก ( Cook strait ) ช่องแคบบาสส์ ( Bass strait )

39 แม่น้ำ (River)

40 แม่น้ำดาร์ลิง (Darling river) แม่น้ำเมอร์เรย์ (Murray river)

41 เทือกเขา (Mountain)

42 เทือกเขาเกรตดิไวดิง (Great Dividing Range)
เทือกเขาออสเตรเลียนแอลป์ (Australian Alps Range) เทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ (Southern Alps Range)

43 ทะเลสาบ (Lake)

44 ทะเลสาบแอร์ (Lake Eyre)

45 ทะเลทราย ( Desert )

46 ทะเลทราย ( Desert ) ทะเลทราย เกรตออสเตรเลียน (Great Australian desert) (ทะเลทรายในออสเตรเลีย) - ทะเลทรายเกรตวิกตอเรีย ( Great Victoria desert ) - ทะเลทรายเกรตแซนดี้ (Great Sandy desert ) - ทะเลทราบกิบสัน ( Gibson desert ) - ทะเลทราบซิมสัน ( Simpson desert ) - ทะเลทรายทานามิ ( Tanami desert ) - ทะเลทรายลิตเติลแซนดี่ (Little Sandy desert) - ทะเลทรายสจ็วตศโตนนี่ (Sturt Stony Desert)

47 แนวปะการัง ” เกรตแบริออรีฟ ” (Great Barrier reef )
แหลมยอร์ก (Cape York) แนวปะการัง ” เกรตแบริออรีฟ ” (Great Barrier reef )

48 แนวปะการัง ”เกรตแบริออรีฟ ”
ช่องแคบเทอเรส แหลมยอร์ก แนวปะการัง ”เกรตแบริออรีฟ ” ช่องแคบคุก ช่องแคบบาสส์

49 จำนวนประชากร ประชากรโลก รวมทั้งหมด 7300 ล้านคน
เป็นทวีปที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อย(บางเบา) ประชากรโลก รวมทั้งหมด ล้านคน ประชากรรวมในทวีป Australia-Ocenia รวมทั้งหมด ล้านคน คิดเป็นร้อยละของจำนวนประชากรโลก คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของโลก 24 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 60 ของทวีป Australia 8 ล้านคน 21 ของทวีป Papua New Guinea 4.5 ล้านคน 11 ของทวีป New Zealand 0.9 ล้านคน 2 ของทวีป Fiji 0.6 ล้านคน 1.5 ของทวีป Solomon Islands 0.3 ล้านคน 0.7 ของทวีป Vanuatu 0.2 ล้านคน 0.5 ของทวีป Samoa 0.1 ล้านคน 0.3 ของทวีป Kiribati 0.1 ล้านคน 0.3 ของทวีป Tonga 0.1 ล้านคน 0.3 ของทวีป Micronesia 0.05 ล้านคน 0.1 ของทวีป Marshall islands 0.02 ล้านคน 0.04 ของทวีป Palau 0.01 ล้านคน 0.03 ของทวีป Tuvalu 0.01 ล้านคน 0.03 ของทวีป Nauru 0.8 ล้านคน 0.2 ของทวีป เกาะดินแดนภายใต้การปกครองของสหรัฐ ฝรั่งเศส อังกฤษ และชาติอื่น ๆ

50 ประชากรกลุ่มคนผิวขาว(คอเคซอยด์) ซึ่งอพยพมาจากยุโรป โดยเฉพาะจาก อังกฤษ เป็นหลักในช่วง ศตวรรษที่ เป็นต้นมา (ถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่สุดของทวีปในปัจจุบัน) ประชากรกลุ่มคนผิวเหลือง(มองโกลอยด์) คือ 1) หมู่เกาะไมโครนีเซีย(Micronesia) หมู่เกาะโพลีนีเซีย(Polynesia) ซึ่งเดิมอพยพมาจากหมู่เกาะอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มลายู มานานแล้ว รวมถึงชาวเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ 2) กลุ่มชาวเอเชียอีกกลุ่มโดยเฉพาะชาวจีนที่อพยพมาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในภายหลัง ประชากรเป็นคนผิวเข้ม(ออสเตรลอยด์) คือประชากรในกลุ่มหมู่เกาะเมลานีเซีย(Melanesia) และชนพื้นเมืองในออสเตรเลีย คือ ชาวอะบอริจินส์(Aborigines)

51 ศาสนา : ประชากรส่วนใหญ่ในทวีปออสเตรเลีย-โอชิเนียนับถือศาสนาคริสต์
โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ลองลงมา คือ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ** ประเทศฟิจิ 33% ของประชากรฟิจินับ ถือ ศาสนาฮินดู จากประชากรชาวอินเดียที่อพยพมาอยู่ในฟิจิ

52 Economy

53 สภาพเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์
- อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ - ในออสเตรเลียมีรายได้มากจากอุตสาหกรรมและแร่ธาตุด้วย - มีรายได้จากการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก - มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำธุรกิจและพาณิชย์ - มีการอพยพไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่มีค่าแรงที่แพงกว่า - มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าประเทศแถบหมู่เกาะโอชิเนีย

54 สภาพเศรษฐกิจของประเทศแถบหมู่เกาะในโอชิเนีย
- อ้อย กล้วย มะพร้าว เครื่องเทศ และ พืชเขตร้อน - รายได้จากการท่องเที่ยว และแปรรูปการเกษตร - การขาดคมนาคมดี มีเส้นทางการคมนาคมน้อย ไม่ทั่วถึง มีปัญหาการเชื่อมเส้นทางระหว่างเกาะ มีสนามบินขนาดเล็ก - มีการอพยพไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่มีค่าแรงที่แพงกว่า


ดาวน์โหลด ppt AUSTRALIA-OCENIA GEOGRAPHY OF AUSTRALIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง : TAWEESAK GUNYOCHAI : Satit UP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google