งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงรายการของ ทรัพยากรต่อเนื่อง - รายละเอียดทาง บรรณานุกรม - เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงรายการของ ทรัพยากรต่อเนื่อง - รายละเอียดทาง บรรณานุกรม - เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงรายการของ ทรัพยากรต่อเนื่อง - รายละเอียดทาง บรรณานุกรม - เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2 เขตข้อมูล 008 เพื่อใช้ในการสืบค้นและ จัดการข้อมูล - เป็นเขตข้อมูลที่มีความยาวคงที่ 40 อักขระ - แต่ละตำแหน่งมีค่าความหมายใน ตัวเอง โดยใช้ รหัสแทนค่าข้อมูล - ตำแหน่ง 00 – 17, 35-37 มี รายละเอียดการลงรายการ เหมือนทรัพยากรอื่น ๆ ส่วน ตำแหน่งที่แสดงข้อมูล เฉพาะของทรัพยากรต่อเนื่อง คือ ตำแหน่งที่ 18 – 34

3 008 –Continuing resources 00-05 Date entered on file 06 Type of date/Pub.status 07-10 Date 1 11-14 Date 2 15-17 Place of pub., product, execution 35 - 37 Language 38 Modified record All materials

4 18 Frequency 19 Regularity 20 Undefined 21 Type of continuing res. 22 Form of original item 23 Form of item 24 Nature of entire work 25-27 Nature of contents 28 Gov.pub. 29 Conference pub. 30-32 Undefined 33 Original alphabet/script 34 Entry convention เฉพาะทรัพยากร ต่อเนื่อง

5 008/00-05 Date entered on file yymmdd b - no date, B.C.date involved c - Continuing resource currently published d - Continuing resource ceased publication e - Detailed date i - Inclusive dates of collection 008/06 Type of date/pub.status

6 K - Range of years of bulk of collection m - Multiple date n - Dates unknown p - Date of distribution/ release/issue and production / recording session when different q - Questionable date r - Reprint/reissue date and original date s - Single known date/probable date t - Pub.date and copyright date 008/06 Type of date/pub.status (contd.)

7 c - Continuing resource currently published 008/06c 008/07-101953 008/11-149999 260##$aChicago :$bUniversity of Chicago Press, 3621#$aBegan with vol. For 1953. 008/06c 008/07-101984 008/11-149999 260##$aNew York :$bXerox Films,$c1984-

8 d - Continuing resource ceased publication 008/06d 008/07-101928 008/11-141941 260##$aBerlin :$bVZG,$c1928-1941, 3620#$aVol. 1, no. 1 (Feb. 1928)-v. 14, no. 2 (Feb. 1941).

9 n - Dates unknown 008/06 n 008/07-10 uuuu 008/11-14 uuuu 260 ##$a[Spain] q - Questionable date 008/06 q 008/07-10 1980 008/11-14 1987 260 ##$aNew York :$bHaworth,$c [between 1980 and 1987]

10 r - Reprint/reissue date and original date 008/06 r 008/07-10 1983 008/11-141857 260 ##$aBoston:$b[s.n.,$c1983? ] 500 ##$aOriginal version : Pittsburg,Pa.:W'm Schuchman & Bro.Lith.,[1857].

11 008/07-10 Date 1 008/11-14 Date 2 สัมพันธ์กับรหัสปีพิมพ์ใน 008/06 008/15-17 Place of pub., production, or execution 008/15-17 nyu 260 ##$a[New York] :$bGardner & Co.,$c c1899.


ดาวน์โหลด ppt การลงรายการของ ทรัพยากรต่อเนื่อง - รายละเอียดทาง บรรณานุกรม - เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google