งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ วัน เดือน ปีเกิด มาจาก โรงเรียน อดีต - ปัจจุบัน ชื่อ บิดา - มารดา ชื่อ บิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ - สิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ วัน เดือน ปีเกิด มาจาก โรงเรียน อดีต - ปัจจุบัน ชื่อ บิดา - มารดา ชื่อ บิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ - สิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ วัน เดือน ปีเกิด มาจาก โรงเรียน อดีต - ปัจจุบัน ชื่อ บิดา - มารดา ชื่อ บิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ - สิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ - สิ่งที่ไม่ชอบ ความ ใฝ่ฝัน - คติ ประจำ ใจ ความ ใฝ่ฝัน - คติ ประจำ ใจ

2 ชื่อ - สกุล ด. ช. ธนทรัพย์ ปัญโญกาศ คอม กลับหน้า แรก

3 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 121 หมู่ 3 ตำบล ทา กาศ อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน 51170 กลับหน้าแรก

4 อายุ วัน เดือน ปี เกิด อายุ 12 ปี วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ กลับ หน้า แรก

5 มาจากโรงเรียน อดีต - ปัจจุบัน มาจาก อรพินพิทยา ปัจจุบัน จักรคำคณาทร กลับหน้า แรก

6 ชื่อบิดา - มารดา ชื่อบิดา นายเกรียงศักดิ์ ปัญโญกาศ ชื่อมารดา นางดรุณี ปัญโญกาศ กลับ หน้าแรก

7 สิ่งที่ชอบ - สิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ ข้าวผัด สิ่งที่ไม่ชอบ สปาเกตตี้ กลับ

8 ความใฝ่ฝัน - คติประจำใจ ความใฝ่ฝัน หมอ คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น กลับ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ วัน เดือน ปีเกิด มาจาก โรงเรียน อดีต - ปัจจุบัน ชื่อ บิดา - มารดา ชื่อ บิดา - มารดา สิ่งที่ชอบ - สิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google