งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ เด็กหญิงวรรณพร เพชรรัตน์ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 38

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ เด็กหญิงวรรณพร เพชรรัตน์ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 38"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ เด็กหญิงวรรณพร เพชรรัตน์ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 38
แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิงวรรณพร เพชรรัตน์ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 38

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ เด็กหญิง วรรณพร เพชรรัตน์ 8 พฤษภาคม 2543
ชื่อ เด็กหญิง วรรณพร เพชรรัตน์ 8 พฤษภาคม 2543 ที่อยู่ 408 ม.7 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดลงขลา เบอร์โทร / อีเมล์ Facebook wunnaporn Phetcharat Line

3 ชื่อโรงเรียน รักเมืองไทย 6 บ้านโตนงาช้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ชื่อโรงเรียน รักเมืองไทย 6 บ้านโตนงาช้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ
คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น งานอดิเรก ฟังเพลง / เล่นเฟส ความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี เต้น

5 ก็งั้นๆแหละ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ เด็กหญิงวรรณพร เพชรรัตน์ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 38

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google