งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระหว่างวันที่ ธันวาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระหว่างวันที่ ธันวาคม 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระหว่างวันที่ 17- 30 ธันวาคม 2557
สถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ ธันวาคม 2557

2 ภาพบรรยากาศน้ำท่วมขังโดยรอบของจังหวัดยะลา และน้ำในแม่น้ำมีระดับเพิ่มขึ้น เริ่มได้รับผลกระทบ ในวันที่ 17 ธ.ค. 2557

3 สถานการณ์ทั่วไป วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2557
เนื่องมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดยะลา ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์และมีดินโคลนถล่ม และมีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 8 อำเภอ 58 ตำบล 343 หมู่บ้าน 10 ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 37,307 ครัวเรือน 108,468 คน อพยพ 276 ครัวเรือน 975 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 3 ราย

4 สถานการณ์ทั่วไป วันที่ 26 ธ.ค. 2557 เขื่อนเปิดประตูระบายน้ำ Spillway
ทั้ง 2 บาน ทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วม เพิ่มขึ้น วันที่ 31 ธ.ค สถานการณ์ เข้าสู่ สภาวะปกติ วันที่ 1 ม.ค เวลา น. เขื่อนบางลางได้ทำการปิด ประตูระบายน้ำ Spillway ทั้ง 2 บาน

5 บ้านมายอ ต.ธารโต อ.ธารโต
รายชื่อผู้เสียชีวิต ลำดับที่ ชื่อ -สกุล อายุ ที่อยู่ พื้นที่เกิดเหตุ ว. ด. ป. เกิดเหตุ 1 ดญ.สุไฮลา งาจู 7 ปี 67/1 หมู่ที่ 6 บ้านมายอ ต.ธารโต อ.ธารโต ดินถล่มทับบ้านเรือน บ้านมายอ ต.ธารโต อ.ธารโต 18 ธค.57 2 นายอาหามะ หะรี 24 ปี หมู่ที่ 5 ตำบลบุดี อ.เมือง 19 ธค.57 3 ดช. อชิรวิทย์ สาแล 8 ปี หมู่ที่ 3 บ้านสะแตเซ็ง ต.บาลอ อ.รามัน 22 ธ .ค. 57

6 สถานบริการที่ได้ผลกระทบ
อำเภอรามัน รพ.สต.เนินงาม น้ำท่วมวันที่ 19 ธ.ค.57 (เปิดให้บริการปกติ) ความเสียหาย * โต๊ะทำงาน 3 ตัว ตู้เก็บของ ตู้เก็บ Family Folder ถูกน้ำท่วม

7 ภาพสถานบริการที่ได้ผลกระทบ
รพ.สต.เนินงาม

8 สถานบริการที่ได้ผลกระทบ
อำเภอรามัน ปิดให้บริการ แห่ง (อำเภอรามัน ) * รพ.สต.บ้านเกาะ ปิดวันที่ ธ.ค. 57 ให้บริการที่ บ้าน อสม. ม 4 บ้านซาเมาะ * รพ.สต.ท่าธง   ปิด ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ธ.ค.57 เปิด ให้บริการ วันที่ 24 ธ.ค.57) * รพ.สต.อาซ่อง ปิด ให้บริการ วันที่ 19 ,22-23 ธ.ค.57 (เปิด ให้บริการ วันที่ 24 ธ.ค.57)

9 ภาพสถานบริการที่ได้ผลกระทบ
รพ.สต.บ้านเกาะ

10 ภาพสถานบริการที่ได้ผลกระทบ
รพ.สต.ท่าธง

11 ภาพสถานบริการที่ได้ผลกระทบ
รพ.สต.อาซ่อง

12 จำนวน 436 คน บ้านเสียหาย 2 หลัง
อสม.ที่ได้ผลกระทบ จำนวน 436 คน บ้านเสียหาย 2 หลัง อำเภอเมือง จำนวน 200 คน ได้รับถุงยังชีพ จากชมรม อสม.จว ถุง จากชมรม อสม.อำเภอ 150 ถุง เทศบาลนครยะลา จำนวน 35 คน ได้รับถุงยังชีพ จากชมรม อสม.จว.&เทศบาล 20 ถุง

13 อสม.ที่ได้ผลกระทบ อำเภอรามัน จำนวน 180 คน
อำเภอรามัน จำนวน 180 คน ได้รับถุงยังชีพ จากชมรม อสม.จว ถุง จากชมรม อสม.อำเภอ 200 ถุง มีบ้านเสียหาย 1 หลัง ที่ ตำบล บือมัง อำเภอเบตง มีบ้านดินถล่ม จำนวน 1 หลัง ได้รับเงินจากชมรม อสม.จว ,000 บาท

14 อสม.ที่ได้ผลกระทบ อำเภอยะหา จำนวน 12 คน (ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากชมรม เนื่องจากน้ำท่วมไม่ถึง 3 วัน) อำเภอบันนังสตา จำนวน 9 คน (ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากชมรม เนื่องจากน้ำท่วมไม่ถึง 3 วัน)

15 อำเภอธารโต ดินโคลนถล่ม ดินสไลด์
- 18 ธ.ค.57 ทับบ้านประชาชนเสียหาย บ้านเลขที่ 67/1 หมู่ที่ 6 ตำบลธารโต มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย ดินสไลด์ - 24 ธ.ค.57 ฝนตกหนักที่บ้านตาพะเยา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หวาด บ้านทรุด 5 หลังคาเรือน

16 บริเวณศาลาจอดพักรถ โค้ง กม.15
สถานการณ์ ดินสไลด์ 24 ธ.ค. 2557 บริเวณศาลาจอดพักรถ โค้ง กม.15

17 เส้นทางไปดอกไม้เมืองหนาวหนาว
สถานการณ์ ดินสไลด์ เส้นทางไปดอกไม้เมืองหนาวหนาว บ้านทรุด ที่บ้านตาพะเยา ต.แม่หวาด อ.ธารโต

18 การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข
วันที่ 17 – 30 ธันวาคม 2557 มอบยาสามัญประจำบ้าน และตรวจรักษา รวม 22,013 คน 1. อำเภอเมืองยะลา 4, คน 2. อำเภอยะหา , คน 3. อำเภอรามัน , คน 4. อำเภอบันนังสตา 1, คน 5. อำเภอธารโต 1, คน 6. อำเภอกาบัง คน 7. อำเภอกรงปินัง คน

19 ทีม MCATT ออกเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากดินถล่ม
และผู้ประสบอุทกภัย ประเมิน จำนวน ราย ปกติ ราย พบว่า มีความเครียดสูง 1 ราย ซึมเศร้า 1 ราย (กรณี บ้านถูกดินถล่ม)

20 วันที่ 23 ธ.ค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และมีนางทัศนีย์ สมสมาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมออกหน่วยสาธารณสุข แจกถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน และตรวจรักษา

21 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล
นพ.สสจ.ยะลา เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบบัตรหมอครอบครัวถึงครัวเรือน ใน ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

22 วันที่ 26 ธ.ค. 2557 นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สสจ.ยะลา พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต.ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอสม ในพื้นที่ ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้ง เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาล รามัน ที่ออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าธง

23 วันที่ ธ.ค. 2557 ผอ.รพ.สต.บาโร๊ะ อ.ยะหาและทีมงานออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาประชาชน ในพื้นที่ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

24 วันที่ 21, 27 ธ.ค. 2557 นพ.ทินกร บินหะยีอารง ผอ.รพร. ยะหา พร้อมทีมงาน สสอ.ยะหา และ ผอ.รพ.สต.กูแบรายอ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาประชาชน ในพื้นที่ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

25 วันที่ 28 ธ.ค. 2557 สาธารณสุขอำเภอบันนังสตาและทีมงาน ร่วมกับนายอำเภอ
วันที่ 28 ธ.ค สาธารณสุขอำเภอบันนังสตาและทีมงาน ร่วมกับนายอำเภอ ออกเยี่ยมประชาชน และออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ ม.1 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา

26 วันที่ 30 ธ.ค อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบ ชุดชูชีพ แก่ อสม. ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา และ อสม. ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน เพื่อให้ อสม.ไว้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน


ดาวน์โหลด ppt ระหว่างวันที่ ธันวาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google