งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช. ศตวรรษ พรห จันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เลขที่ 9 แฟ้มสะสมผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช. ศตวรรษ พรห จันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เลขที่ 9 แฟ้มสะสมผลงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ช. ศตวรรษ พรห จันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เลขที่ 9 แฟ้มสะสมผลงาน

2 ประวัติส่วนตัว. ชื่อ สกุล ด. ช. ศตวรรษ พรหมจันทร์. วัน เดือน ปี เกิด 2 กุมภาพันธ์ 2544. ที่อยู่ 56/3 ต. โคกม่วง อ. คลองหอยโข่ง เบอร์โทร 0950189458 อีเมล์ dew02022544@gmail.comdew02022544@gmail.com Facebook ด. ดิวคนเดิม Line dee02022544

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ชื่อโรงเรียน พะตงวิทยามูลนิธิ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชื่อโรงเรียน พะตงวิทยามูลนิธิ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ ฝันไปไกล ไปให้ถึง ง านอดิเรก เล่นคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรี กลองชุด - ด้านกีฬา ว่ายน้ำ - ด้านคอมพิวเตอร์ เกมส์


ดาวน์โหลด ppt ด. ช. ศตวรรษ พรห จันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เลขที่ 9 แฟ้มสะสมผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google