งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 21 ระบบนิเวศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 21 ระบบนิเวศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 21 ระบบนิเวศ

2 Organism Population Community Ecosystem Biosphere

3 ไบโอม (Biomes) ไบโอมหรือชีวนิเวศ หมายถึง ระบบนิเวศใดก็ตามที่มีองค์ประกอบของปัจจัยทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิและความชื้น และปัจจัยทางชีวภาพ เช่น พืชและสัตว์ที่คล้ายคลึงกันกระจายอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ

4 ไบโอมบนบก (Terrestrial biomes)

5 ไบโอมในน้ำ (aquatic biomes)

6 Biomes ทุนดรา (Tundra) ป่าสน (coniferous forest)
ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest) ป่าดิบชื้น (tropical rain forest) ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น (temperate grassland) สะวันนา (savanna) ทะเลทราย (desert) แหล่งน้ำจืด (freshwater biomes) แหล่งน้ำเค็ม (marine biomes)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 21 ระบบนิเวศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google