งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว ชื่อ พระธงรบ ฉายา คมฺภีรปญฺโญ นามสกุล ชัชวาลวงศา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว ชื่อ พระธงรบ ฉายา คมฺภีรปญฺโญ นามสกุล ชัชวาลวงศา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว ชื่อ พระธงรบ ฉายา คมฺภีรปญฺโญ นามสกุล ชัชวาลวงศา
ชื่อ พระธงรบ ฉายา คมฺภีรปญฺโญ นามสกุล ชัชวาลวงศา เกิด 19 กุมภาพันธ์ 2533 ภูมิลำเนา หมู่ 5 บ้านกอกหลวง ตำบลแม่นาจาง อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ 58120 ที่อยู่ปัจจุบัน 30 วัดหมื่นเงินกอง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ การศึกษาปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ คติประจำใจ จงอย่ากลัวที่จะก้าวไปอย่างช้าๆ แต่จงกลัวที่จะหยุคอยู่กับที่ โทรศัพท์

2 สื่อวิธีการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง My family
สอนโดย พระธงรบ คมฺภีรปญฺโญ (ชัชวาลวงศา) คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่4 รหัส

3 แนวการสอน เรื่อง My family
1.ครูและนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของตนเอง ให้นักเรียนฟังเพลง Happy Family ร้องตาม และร้องเองพร้อมๆกัน

4 2. ครูนำเสนอภาพครอบครัว โดยมีสมาชิก
ในครอบครัว father, mother, brother, sister, me และสมมุติว่าเป็นครอบครัวของครูแนะนำสมาชิกในครอบครัว ด้วยประโยค This is my brother. This is my sister. This is me.

5 3. นำเสนอคำศัพท์ brother, sister, me โดยออกเสียงคำศัพท์ และ สะกดคำพร้อมกันก่อนโดยครูเป็นคนนำออกเสียง

6 4.จากนั้นให้นักเรียนฟังเสียงจากวิดีโอที่ครูนำมาให้ดังนี้

7 5. นักเรียนนำเสนอการพูดประโยคแนะนำสมาชิกในครอบครัวจากภาพ This is my father. This is my mother. This is my brother. This is my sister. This is me. เป็นรายบุ This is my familys

8 6.นักเรียนวาดภาพบุคคลต่างๆในครอบครัวของนักเรียนเอง พร้อมทั้งเขียนคำศัพท์
ให้ตรงกับภาพ และทำใบงาน Worksheet 3 เขียนคำศัพท์พิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ (ถ้าไม่เสร็จให้ทำเป็นการบ้าน) และแบบฝึกหัด Me

9 จบการนำเสนองานวิธีการสอน ภาษาอังกฤษ เรื่อง My family


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว ชื่อ พระธงรบ ฉายา คมฺภีรปญฺโญ นามสกุล ชัชวาลวงศา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google