งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำตัวเพื่อร่วมโครงการ CPF Ambassador

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำตัวเพื่อร่วมโครงการ CPF Ambassador"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำตัวเพื่อร่วมโครงการ CPF Ambassador
(ชื่อ - นามสกุล) คณะ มหาวิทยาลัย..... สาขาวิชา ชั้นปีที่ GPA :

2 ชื่อ - นามสกุล ประวัติครอบครัว ประวัติการศึกษา
คุณพ่อ/คุณแม่ ประกอบอาชีพอะไร มีพี่น้องกี่คน ภูมิลำเนา ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น / ปลาย กิจกรรมที่เคยทำสมัยมัธยม เช่น การประกวด/แข่งขัน, กรรมการนักเรียน, หัวหน้าห้อง ฯลฯ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา...... กิจกรรที่ทำในระดับมหาวิทยาลัย รูปภาพประกอบ (ถ้ามี)

3 ชื่อ - นามสกุล ความสามารถพิเศษ ความรู้สึกที่มีต่อบริษัท CPF
ด้านภาษา, ดนตรี, การพูด ฯลฯ ความรู้สึกที่มีต่อบริษัท CPF ทำไมถึงอยากเข้าร่วมโครงการ CPF Ambassador

4 ชื่อ - นามสกุล ความรู้สึกที่มีต่อบริษัท CPF
ทำไมถึงอยากเข้าร่วมโครงการ CPF Ambassador

5 ขอบคุณครับ....


ดาวน์โหลด ppt แนะนำตัวเพื่อร่วมโครงการ CPF Ambassador

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google