งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Percent Resistance (by MIC) of Neisseria gonorrhoeae %R ที่มา : กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Percent Resistance (by MIC) of Neisseria gonorrhoeae %R ที่มา : กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Percent Resistance (by MIC) of Neisseria gonorrhoeae %R ที่มา : กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2 Histogram of Neisseria gonorrhoeae 2012-2013 2012 2013 ที่มา : กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ S S S S

3 Histogram of Neisseria gonorrhoeae 2012-2013 2012 2013 ที่มา : กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SIR SIRSIR SIR

4 Histogram of Neisseria gonorrhoeae 2012-2013 2012 2013 ที่มา : กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ SIRSIR


ดาวน์โหลด ppt Percent Resistance (by MIC) of Neisseria gonorrhoeae %R ที่มา : กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google