งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 คือ การรอรับข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์เข้าไปในกรอบโต้ตอบ Input Mode  สามารถแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในกรอบโต้ตอบโดยใช้ คำสั่ง print  เช่น print readword.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " คือ การรอรับข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์เข้าไปในกรอบโต้ตอบ Input Mode  สามารถแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในกรอบโต้ตอบโดยใช้ คำสั่ง print  เช่น print readword."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  คือ การรอรับข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์เข้าไปในกรอบโต้ตอบ Input Mode  สามารถแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในกรอบโต้ตอบโดยใช้ คำสั่ง print  เช่น print readword print se [My name is ] readword

3 to talk print [Please type your name] print readword end to ask print [Who do you like?] print (se [I like] readword [too]) print [Who do you hate?] print (se [I hate] readword [more than you do]) end

4  ในก่อนหน้านี้ได้มีการกำหนดค่าให้ตัวแปรเฉพาะข้อมูลที่ เป็นตัวเลข ซึ่งเราสามารถกำหนดค่าให้กับตัวแปรเป็น คำ หรือ รายการได้  สามารถแสดงค่าตัวแปร โดยใช้คำสั่ง print : ตัวแปร  To speak :msg print [I love ] print :msg end  สั่งเต่าให้ทำงานด้วย speak “you speak [my father] speak 999 ตัวแปร คำ รายกา ร ตัวเล ข

5  ใช้ในการกำหนดค่าตัวแปรเป็นตัวเลข คำ รายการ  รูปแบบคำสั่ง make “ ตัวแปร ค่าตัวเลข / คำ / รายการ  เช่น make “a 100 make “a “hello make “a [Hello world]  Note ในการอ้างถึงชื่อตัวแปร จะใช้ “ นำหน้าตัวแปร แต่ในการอ้างถึงค่าของตัวแปร จะใช้ : นำหน้าตัวแปร  เช่น make “number 5 print :number

6  ให้ทำกิจกรรมที่ 8.12 โดยให้รับค่าจากกรอบโต้ตอบ 3 ครั้ง แล้วเขียนผลลัพธ์ที่ได้ ลงสมุด ( ให้เขียนบอกด้วยว่า รับค่าจากกรอบโต้ตอบ 3 ครั้ง มีอะไรบ้าง )  ให้ทำแบบฝึกหัดบทที่ 8 ข้อ 3 ลงสมุด


ดาวน์โหลด ppt  คือ การรอรับข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์เข้าไปในกรอบโต้ตอบ Input Mode  สามารถแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในกรอบโต้ตอบโดยใช้ คำสั่ง print  เช่น print readword.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google