งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน………...…………………………………จังหวัด………...……………… วันที่……………..เดือน………………………..พ.ศ. ………………... ชื่อ (ด.ช. , ด.ญ.)…………………………นามสกุล…………………..เลขที่ ...……... คำชี้แจง จงเรียงลำดับคำต่อไปนี้ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง 1. What it is? ………………………………………………………… 2. Beautiful my is sister…………………………………………….. ……………………………………………………………………. 3. in I may come ? ………………………………………………….. 4. go out I may ? …………………………………………………... 5. morning good……………………………………………………. 6. name is my Cindy. ……………………………………………… 7. up stand please………………………………………………….. 8. sit please down………………………………………………….. 9. is this pen a. ……………………………………………………... 10. like I banana. ……………………………………………………..

2 ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน………...…………………………………จังหวัด………...……………… วันที่……………..เดือน………………………..พ.ศ. ………………... ชื่อ (ด.ช. , ด.ญ.)…………………………นามสกุล…………………..เลขที่ ...……... คำชี้แจง จงเขียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษรต่อไปนี้ มาตัวละ 2 คำพร้อมแปลความหมาย 1. B …………………………………………………………… 2. D …………………………………………………………….. 3. F …………………………………………………………… 4. H …………………………………………………………… 5. K …………………………………………………………… คำชี้แจง จงเขียนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษ 1. กรุณายืนขึ้น ………………………………………………………………………………………………… 2. ขออนุญาติเข้าห้องเรียน 3. สวัสดีตอนเช้า 4. สวัสดีตอนเย็น 5. ลาก่อน …………………………………………………………………………………

3 ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน………...…………………………………จังหวัด………...……………… วันที่……………..เดือน………………………..พ.ศ. ………………... ชื่อ (ด.ช. , ด.ญ.)…………………………นามสกุล…………………..เลขที่ ...……... คำชี้แจง ตอบคำถามต่อไปนี้ตามความจริง 1. What is your name? ……………………………………………………………… 2. How old are you? …………………………………………………………… 3. Where do you live? 4. Are you a teacher? 5. What is your father? ขอให้เพื่อนๆ ได้คะแนนดีๆนะคะ

4 ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน………...…………………………………จังหวัด………...……………… วันที่……………..เดือน………………………..พ.ศ. ………………... ชื่อ (ด.ช. , ด.ญ.)…………………………นามสกุล…………………..เลขที่ ...……... คำชี้แจง จงโยงเส้นรูปภาพและคำศัพท์ที่มีความหมายตรงกัน fish bird apple horse hamburger elephant cake banana lion Ice cream


ดาวน์โหลด ppt ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google