งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์
+ลักษณะการทำงานของบ่อ +ประสิทธิภาพของการทำงานของบ่อ

3 การสูบประสิทธิภาพของบ่อบาดาล
1-การสูบทดสอบด้วยอัตราคงที่ (Constant-rate well productiontest) 2-การสูบทดสอบด้วยอัตราการสูบที่เปลี่ยนแปลง (Step-drawdown well production test)

4 ระยะน้ำลดในบ่อ(draw down)
Ground surface ระยะน้ำลดในบ่อ(draw down) เนื่องจาก ความดันชลศาสตร์(Head loss) Piezometric surface sw Draw down 1 -Aquifer loss Confined aquifer 2-Well loss

5 B = Formation loss factor
Formatiom loss or Aquifer loss Formation loss = BQ B = Formation loss factor Q = Discharge rate

6 Well loss Well loss = CQn C = well loss constant Q = Discharge rate

7 ระยะน้ำลดในชั้นหินอุ้มน้ำมีแรงดัน
สภาวะสมดุล ระยะน้ำลดในชั้นหินอุ้มน้ำมีแรงดัน Ground surface Piezometric surface Q r0 2¶Kb rw Sw = h0 – hw = ln + CQn BQ sw h0 Draw down CQn ln(r0/rw) hw ให้ B = 2¶T Confined aquifer Sw = BQ + CQn

8 การแปรผันของระยะน้ำลด (Sw)
กับ Aquifer loss(BQ) และ Well loss(CQn)

9 การวิเคราะห์ข้อมูล step-drawdown well production test
นำ ค่า sw และ t เขียนลง semi log paper

10 การสมการ Sw = BQ + CQn อ่านค่าอัตราการสูบ (Q) ของแต่ขั้นที่
จากกราฟ คำนวณค่า sw /Q การสมการ Sw = BQ + CQn ให้ n = 2 โดย jacob ได้ Sw = BQ + CQ

11 การคำนวณ Theoretical drawdown
เป็นระยะน้ำลดจาก Formation loss อย่างเดียว คือ Sw = BQ Well efficiency หรือ ประสิทธิภาพการทำงานของบ่อน้ำที่สูบทดสอบ Q/Sw Well effciency = 100 Q/BQ BQ = × 100 Sw

12


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google