งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

X Y Ө Opencv cvcam Microsoft Fundamental Class Image Processi ng User Interfa ce RS232 Interface Displ ay Automatic Manual.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "X Y Ө Opencv cvcam Microsoft Fundamental Class Image Processi ng User Interfa ce RS232 Interface Displ ay Automatic Manual."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 X Y Ө

3 Opencv cvcam Microsoft Fundamental Class Image Processi ng User Interfa ce RS232 Interface Displ ay Automatic Manual

4

5

6

7 RS2 32 ZX- Servo1 6 Cont rol

8

9 !SCVER? 1.4 คำสั่งถามเวอร์ ชั่นบอร์ด zx- servo16

10 !SC C R pw.LOWBYTE,pw.HIGHBYT E คำสั่งกำหนดตำแหน่ง Servo motor !SC คือ หัวคำสั่ง C,R,pw เป็นพารามิเตอร์ซึ่ง C คือ ช่องของ Servo motor ที่เราใช้บนบอร์ด R คือ ความเร็วในการเปลี่ยน Step ของ motor pw คือ ตำแหน่ง Servo motor

11 รายละเอียด มีนาคม เมษายนพฤษภาคม 1. ศึกษา MFC, Open CV 2. ศึกษา Image Processing, RS232 3. ออกแบบและจัดทำฐาน วางกล้อง 4. Implementation 5. Integrate 4 1 2 3 4

12

13


ดาวน์โหลด ppt X Y Ө Opencv cvcam Microsoft Fundamental Class Image Processi ng User Interfa ce RS232 Interface Displ ay Automatic Manual.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google