งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติการเท่ากันได้

3 แก้สมการ คือ การดำเนินการ หาคำตอบของสมการ คำตอบของสมการ คือ จำนวน ที่แทนที่ตัวแปรในสมการ แล้วทำให้สมการ เป็นจริง

4 m – 3 = 7 m – 3 = 7 + 3 + 3 m + 0 = 10 ตัวอย่างแบบฝึก หน้า 159 ข้อ 2
วิธีทำ นำ 3 บวกเข้าทั้งสองข้าง m – = 7 + 3 + 3 m + 0 = 10

5 m = 10 ตรวจคำตอบ m – 3 = 7 – 3 = 7 10 คำตอบของสมการ คือ 10

6 4) l = - 14 12 + l = - 14 วิธีทำ นำ 12 ลบออกทั้งสองข้าง 12 + l = -14 - 12 -12 l = - 26 l = - 26

7 l = - 26 ตรวจคำตอบ 12 + l = - 14 12 + (-26) = -14 -14 = -14 คำตอบของสมการ คือ - 26

8 6) n – (-3) = 2 n – (-3) = 2 n – (-3) = 2 + (-3) + (-3) n + 0 = -1
วิธีทำ นำ -3 บวกเข้าทั้งสองข้าง n – (-3) = 2 + (-3) + (-3) n + 0 = -1 n = -1

9 n = -1 n – (-3) = 2 ตรวจคำตอบ -1 – (-3) = 2 = 2 2 = 2 คำตอบของสมการ คือ -1

10 - 1 2 - 5 3 = - b 13) - 5 3 - 1 2 วิธีทำ = - b 1 2 บวกเข้าทั้งสองข้าง นำ - 5 3 1 2 + - 1 2 1 2 + = - b - 7 6 = - b + 0 6 (-5×2) +(1×3)

11 - 7 6 = - b 7 6 = b 7 6 b =

12 7 6 b = ตรวจคำตอบ - 5 3 - 1 2 = - b - 5 3 - 7 6 - 1 2 = - 10 6 - 5 3 = -7 – (3 ×1) - 5 3 - 5 3 = 6

13 18) – 0.7 x = – 0.7 x = วิธีทำ นำ – 0.7 มาหารทั้งสองข้าง – 0.7 x = = - 0.7 - 0.7 1x = 7

14 1x = 7, x = 7 – 0.7 x = ตรวจคำตอบ – 0.7 × 7 = = คำตอบของสมการคือ 7

15 การบ้าน หน้า 159 ข้อ 2


ดาวน์โหลด ppt สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google