งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช. อานนท์ เพ็ชรสัสดิ์ ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้ม ม.2/4 เลขที่ 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช. อานนท์ เพ็ชรสัสดิ์ ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้ม ม.2/4 เลขที่ 19."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ช. อานนท์ เพ็ชรสัสดิ์ ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้ม ม.2/4 เลขที่ 19

2 อาหารประจำชาติในประเทศ อาเซียน ประเทศ ไทย ประเทศ ไทย ประเทศ มาเลเซีย ประเทศ มาเลเซีย ประเทศ อินโดนีเซีย ประเทศ อินโดนีเซีย ประเทศ เวียดนาม ประเทศ เวียดนาม ประเทศ ลาว ประเทศ ลาว ประเทศ กัมพูชา ประเทศ กัมพูชา ประเทศ ฟิลิปปิน ประเทศ ฟิลิปปิน ประเทศเมียน มาร์ ประเทศเมียน มาร์ ประเทศสิงค์ โป ประเทศสิงค์ โป ประเทศ บรูไน ประเทศ บรูไน

3 ประเทศไทย ก่อน หน้า ก่อน หน้า ถัดไป ต้มยำกุ้ง

4 ประเทศมาเลเซีย ก่อน หน้า ก่อน หน้า ถัดไป สลัดหลวง พระบาง

5 ประเทศอินโดนีเซีย ก่อน หน้า ก่อน หน้า ถัดไป กาโด กา โด

6 ประเทศลาว ก่อน หน้า ก่อน หน้า ถัดไป สลัดหลวง พระบาง

7 ประเทศเวียนนาม ก่อน หน้า ก่อน หน้า ถัดไป เปาะเปี๊ย เวียดนาม

8 ประเทศกัมพูชา ก่อน หน้า ก่อน หน้า ถัดไป อาม็อก

9 ประเทศบรูไน ก่อน หน้า ก่อน หน้า ถัดไป อัมบู ยัต

10 ประเทศสิงค์โป ก่อน หน้า ก่อน หน้า ถัดไป ลักซา

11 ประเทศเมียนมาร์ ก่อน หน้า ก่อน หน้า ถัดไป หล่า เพ็ด

12 ประเทศฟิลิปปิน ก่อน หน้า ก่อน หน้า ถัดไป อโดโบ้


ดาวน์โหลด ppt ด. ช. อานนท์ เพ็ชรสัสดิ์ ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยงหลายมิติ Hiper link ชั้ม ม.2/4 เลขที่ 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google