งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสรรหา และ คัดเลือกบุคลากรมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสรรหา และ คัดเลือกบุคลากรมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสรรหา และ คัดเลือกบุคลากรมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
Effective Recruitment and Selection Technique for Professional Staff ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ผ่านมาของประเทศไทยได้มีการพยายามมุ่งเน้นการปฎิรูปการบริหารจัดการอย่างกว้างขวางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร วัฒนธรรมการบริหารงานขององค์กรต่างๆในประเทศไทยเรื่มเปลี่ยนไป ผู้บริหารรุ่นใหม่เริ่มให้ความสำคัญกับคน(Human Resources Management) องค์ความรู้ (Knowledge Management) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) แต่ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นยังไม่เพียงพอที่จะเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ได้ หากการบริหารคนขององค์กรมีความบกพร่องหรือขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นเพราะองค์กรจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้หากขาดบุคลากรที่เหมาะสม หลายองค์กรประสบปัญหาการหมุนเวียนของการลาออกสูง (Turnover) หลายองค์กรยังคงต้องเผชิญกับปัญหาด้านคุณภาพของพนักงาน ทั้งที่ได้นำเทคนิคต่างๆของการทดสอบ และคัดเลือกที่ใช้อยู่ในองค์กรใหญ่ๆระดับโลก แต่แล้วทำไมถึงยังมีปัญหาด้านคุณภาพของบุคลากรยังไม่ได้ตามคุณภาพที่ต้องการอยู่อีก? เพื่อให้ก้าวทันและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวอย่างยั่งยืน การวางเทคนิคและกลไกในการสรรหา และ คัดเลือกบุคลากรมืออาชีพอย่างมีประสิทธิ์ภาพ น่าจะเป็นคำตอบแรกขององค์กรที่จะช่วยตอบปัญหาต่างๆในด้านบุคลากรไม่ว่าจะเป็น คุณภาพ ทักษะ ประสิทธิ์ภาพ ทัศนคติในการทำงาน ความยืดหยุ่นในการทำงาน ขวัญกำลังใจในการทำงาน การหมุนเวียนเข้า-ออกของพนักงาน และปัญหาอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับคนและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม แผนกสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เจ้าหน้าที่ หัวหน้า ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้ที่ต้องคัดเลือกคนเข้าทำงานทุกระดับ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต้องการเสริมสร้างกระบวนทัศน์ในด้านความคิดในการคัดเลือกและอ่านคน

2 กรอบความคิดของการคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติงานทั่วไป
Course Outline การสร้างกรอบความคิดสำหรับการสรรหาบุคลากร กรอบความคิดของการคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติงานทั่วไป กรอบความคิดของการคัดเลือกพนักงานระดับหัวหน้างาน กรอบความคิดของการคัดเลือกพนักงานกลุ่มเทคนิค-ทักษะพิเศษ กรอบแนวคิดของการคัดเลือกพนักงานกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง กรอบความคิดของการคัดเลือกสำหรับผู้บริหารระดับสูง กระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิ์ภาพ การกำหนดแหล่งสรรหาบุคลากร การกำหนดคุณสมบัติ การกำหนดความเหมาะสม การสร้างฐานข้อมูลของการสรรหาบุคลากร กระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิ์ภาพ การกำหนดยุทธ์วิธีในการคัดเลือก เครื่องมือในการคัดเลือก การสัมภาษณ์แบบ 360’ การสรุป และ ส่วนประสมในการตัดสินใจ เลือกบุคลากร กรณีศึกษา วิทยากร ผศ.ดร.วรุฒน์ สีบุญเรือง Chief Executive Officer บริษัท Varada Trade and Management จำกัด วิทยากรด้านการบริหารและการจัดการ บริษัท แพสคอนส์ จำกัด วันที่ฝึกอบรม : วันพุทธที่28 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 – น. ราคา 3,350 บาท (ยังไม่รวม vat 7%) สถานที่จัดอบรม : โรงแรม WINDSOR SUITES สุขุมวิท ซอย กรุงเทพ ฯ จัดโดย บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ Tax ID: ติดต่อจอง / สอบถาม Tel: 02 – , มือถือ หรือ ทาง อีเมล์ จะได้รับการตอบกลับยืนยันทุกครั้ง การจองสัมมนาโดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่าย ในนาม บริษัท แพสคอนส์ จำกัด โปรดแฟกซ์ใบ Pay –in Slip และแจ้งชื่อผู้ที่ติดต่อ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนามาที่


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสรรหา และ คัดเลือกบุคลากรมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google