งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสุริยะ จักรวาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสุริยะ จักรวาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสุริยะ จักรวาล

2 ดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ (sun) ดวงอาทิตย์เป็นส่วนสำคัญที่สุดของระบบสุริยะ  เป็นผู้ ดึงดูดให้ดาวเคราะห์ทั้งเก้าดวงอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอยู่และดวงอาทิตย์ยังให้แสง และความร้อนกับดาวเคราะห์นั้น  

3 ดาวพุธ ดาวพุธ (mercurs) เป็นดาวเคราะห์ อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดดังนั้นดาวพุธ จึงร้อนจัดในเวลากลางวันและเย็นจัดใน เวลากลางคืนดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ ดวงเล็กโตกว่าดวงจันทร์ของเราเพียงเล็กน้อย

4 ดาวศุกร์ ดาวศุกร์ (venus)  ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะ บน ดาวศุกร์ร้อนถึง 480 องศาเซลเซียส ความร้อนขนาดนี้มากจนทำให้ของทุกอย่าง ลุกแดงดาวศุกร์มีไอหมอกของกรดกำมะถันปกคลุมอย่างหนาแน่น

5 โลก โลก (earth)  โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นวงโคจรซึ่งใช้เวลา วัน  เพื่อให้ครบ 1 รอบ ปฏิทินแต่ละปีมี 365 วัน ซึ่งหมายความว่าจะมี 1/4 ของวันที่เหลือในแต่ละปี ซึ่งทุกๆปีสี่ปีจะมีวันพิเศษ คือจะมี 366 วัน กล่าวคือ เดือนกุมภาพันธ์จะมี 29 วัน แทนที่จะมี 28 วันเหมือนปกติ ตามที่เคปเลอร์ ค้นพบวงโคจรของโลกไม่เป็นวงกลม

6 ดาวอังคาร ดาวอังคาร (mars)   ดาวอังคารบางทีก็เรียกกันว่าดาวแดงเพราะผิวพื้นเป็น หินสีแดง หินบนดาวอังคารที่มีสีแดงก็เพราะเกิดสนิมท้องฟ้าของดาวดังคารเป็น สีชมพูเพราะฝุ่นจากหินแดงที่ว่านี้   ผิวของดาวอังคารเหมือนกับทะเลหินแดง มี ก้องหินใหญ่และหลุมลึก ภูเขาสูง หุบ เหว และเนินมากมาย

7 ดาวพฤหัสบดี ดาวพฤหัสบดี (jupiter) ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ยักษ์ เพราะมีขนาด ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวกว่าโลก 11.2 เท่า นอกจากนี้ ยังได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์ก๊าซ เพราะมีองค์ประกอบเป็นก๊าซไฮโดรเจนและ ฮีเลียมคล้ายในดวงอาทิตย์

8 ดาวเสาร์ ดาวเสาร์ (saturn)    ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีความสวยงาม จากวง แหวนที่ล้อมรอบ เมื่อดูในกล้องโทรทรรศน์จะเห็นวงแหวน ซึ่งทำให้ดาวเสาร์มี ลักษณะแปลกกว่าดาวดวงอื่นๆ ดาวเสาร์มีองค์ประกอบคล้ายดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ก๊าซที่มีลมพายุพัดแรงความเร็วถึง 1,125 ไมล์ต่อชั่วโมง

9 ดาวยูเรนัส ดาวยูเรนัส (uranus) ดาวเคราะห์ชั้นนอกดวงต่อไปถัดจากดาวเสาร์ได้แก่ ดาวยูเรนัส ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นที่สามในระบบสุริยะ มันมี ลักษณะ เลือนรางจะต้องมองดูด้วยกล้องโทรทัศน์เท่านั้นจึงสามารถมองเห็น เราเคยคิดว่ามันเป็นดาวฤกษ์ ในปี 1781 William Herschel ได้ใช้ กล้องโทรทัศน์ค้นพบว่า ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ เขาเห็นแผ่นกลมสีเขียวที่ไม่ มีรอย

10 ดาวเนปจูน ดาวเนปจูน (neptune)   เมื่อดาวยูเรนัสถูกค้นพบ คนได้วันเส้นทางของ มันผ่านอวกาศ การหมุนรอบของดาวยูเรนัสมีลักษณะผิดปกติบางคนคิดว่า จะต้องมีดาวเคราะห์ดวงใหญ่อีกดวงหนึ่ง ดาวเคราะห์ที่ไม่เป็นที่รู้จักอาจอยู่ถัด จากดาวยูเรนัส แรงโน้มถ่วงของมันอาจจะดึงไปที่ดาวยูเรนัสจึงทำให้การหมุน ของมันเปลี่ยนแปลง ในปี 1845

11 ดาวพลูโต ดาวพลูโต (pluto)  เมื่อมีการค้นพบดาวเนปจูน ได้ประมาณขนาดและการ หมุนรอบของมัน แต่ผลที่ออกมาไม่ได้เป็นไปตามที่คาดคิด ผลที่ได้ไม่สามารถ อธิบายการหมุนที่ผิดปกติของดาวยูเรนัส บางทีอาจมีดาวเคราะห์อีกดวงที่อยู่ถัด จากดาวเนปจูน บางทีอาจเป็นแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ดวงนี้ดึงดูดดาว ยูเรนัส

12 ขอขอบคุณ

13 เรื่อง สุริยะ จักรวาล จัดทำโดย. ด. ญ
เรื่อง สุริยะ จักรวาล จัดทำโดย... ด.ญ. วรรณุภา การเพียร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 เลขที่ 11

14 บรรณานุกรม how/phitsanulok/suwicha_p/pluto.html


ดาวน์โหลด ppt ระบบสุริยะ จักรวาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google