งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน (Global Warming).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน (Global Warming)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะโลกร้อน (Global Warming)

2 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลก สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลก และน้ำในมหาสมุทร ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 ± 0.18 องศาเซลเซียส และจากแบบจำลองการคาดคะเนภูมิอากาศพบว่า ในปี พ.ศ – อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นถึง ถึง 6.4 องศาเซลเซียส

3 สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็เพราะว่า ก๊าซเรือนกระจกที่ เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญถ่านหิน และเชื้อเพลิง รวมไปถึงสารเคมีที่มีส่วนผสมของ ก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้ และอื่นๆอีกมากมาย จึงทำให้ ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของ โลก ทำให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสม กลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ ทำให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้นจากเดิม

4 ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นก็มีให้เราเห็นกัน อยู่บ่อยๆ สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ หรือโรคระบาด ที่เคยหายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาให้เราได้เห็นใหม่ และพาหะนำโรคที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

5 10 ปรากฎการณ์ประหลาด ผลกระทบวิกฤต "โลกร้อน!"
1. สารภูมิแพ้แพร่ระบาด 2.สัตว์อพยพไร้ที่อยู่ 3.พืชขั้วโลกคืนชีพ 7.ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นถึงอยู่รอด 4.ทะเลสาบหายสาบสูญ 8. ดาวเทียมโคจรเร็วกว่าเดิม 9. ภูเขากระเด้งตัวเหนือพื้นโลก 5.น้ำแข็งใต้พื้นโลกละลาย 10. โบราณสถานเสียหาย 6.ชนวนเกิดไฟป่า

6 ในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อน จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เราสามารถช่วยกัน ลดภาวะโลกร้อนได้ หลายวิธี หลักๆก็เห็น จะเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพราะว่าพลังงานที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่าจะมาถึง ให้เราได้ใช้นั้น ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนในการผลิต มากมาย และแต่ละขั้นตอนก็จะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นมา เพราะฉะนั้นการลดใช้พลังงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะ ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เช่น การปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ การใช้น้ำอย่างประหยัด การใช้จักรยานแทนรถยนต์ ในการเดินทางใกล้ๆ และอื่นๆอีกมากมาย

7 การปลูกต้นไม้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลด ภาวะโลกร้อนได้ อย่างที่เรารู้กันดีว่าในเวลา กลางวัน ต้นไม้นั้นจะช่วยหายใจเอาก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป และหายใจออกมาเป็น ก๊าซออกซิเจน เปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศให้กับ โลกของเราโดยแท้ แต่ทว่าปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายและ มีจำนวนลดลงไปอย่างมาก ฉะนั้นถ้าเราทุกคนช่วยกัน ปลูกต้นไม้ ก็เหมือนกับช่วยเพิ่มเครื่องฟอกอากาศให้กับโลกของเรา

8 รักษ์โลก ลดโลกร้อน


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน (Global Warming).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google