งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะโลกร้อน (Global Warming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะโลกร้อน (Global Warming)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะโลกร้อน (Global Warming)

2   ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากผลของภาวะเรือนกระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า Greenhouse Effect โดยภาวะโลกร้อน ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ, การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้นมนุษย์เรายังได้เพิ่มก๊าซกลุ่มไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูโรคาร์บอน (CFC) เข้าไปอีกด้วยพร้อมๆ กับการที่เราตัดและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ทำให้กลไกในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และในที่สุดสิ่งต่างๆ ที่เราได้กระทำต่อโลกได้หวนกลับมาสู่เราในลักษณะของ ภาวะโลกร้อน

3 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
การปล่อยกาซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การเผาผลาญถ่านหินและเชื้อเพลิง ปริมาณกาซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีความสามารถในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดและมีอิทธิพลทำให้อุณหมิของโลกอบอุ่น เรียกว่า “ก๊าซเรือนกระจก” (greenhouse gas) ทำให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลกได้มากยิ่งขึ้น จนเป็นสาเหตุทำให้เกิด “ปรากฎการณ์เรือนกระจก”

4 เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงโรงงานอุตสาหกรรม และการตัดไม้ทำลายป่า
ก๊าซเรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจกเป็นก๊าซที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตผ่านทะลุมาได้ แต่ไม่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นที่โลกคายออกทะลุไปนอกชั้นบรรยากาศได้ เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงโรงงานอุตสาหกรรม และการตัดไม้ทำลายป่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดจากการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่มีน้ำขัง เช่น นาข้าว ก๊าซมีเทน เกิดจากอุตสาหกรรมที่ใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิต และการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในการผลิต ก๊าซในตรัสออกไซด์

5 ปรากฎการณ์เรือนกระจก ปรากฎการณืที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆที่เพิ่มขึ้นจะกักความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่ให้สะท้อนออกไป ทำให้เกิดการสะสมความร้อนอยู่ในชั้นบรรยากาศเหมือนกับเรือนกระจกที่ใช้ปลูกพืชในเมืองหนาว ทำให้โลกร้อนมากยิ่งขึ้นและยิ่งมีก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นเท่าไร โลกก็ยิ่งร้อนมากขึ้นเท่านั้น

6

7 ผลกระทบของภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มมากขึ้น ทำให้วงจรชีวิตของยุงลายเปลี่ยนไป ยุงลายจะฟักตัวเร็วขึ้น เกิดปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดอย่างรวดเร็ว ภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายอย่างรวดเร็ว หมีขั้วโลกหาที่อยู่บนพื้นน้ำแข็งได้ยากขึ้น ทำให้หาอาหารได้ยากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

8 เกิดปรากฎการณ์เอล นิโญ และ ลา นิโญ ซึ่งเป็นปรากฎการณ์เกิดจากความผกผันของกระแสอากาศโลกบริเวณเส้นศูนย์สุตร เหนือมหาสมุทรแปรซิฟิก มีผลทางระบบนิเวศและห่วงลูกโซ่อาหาร ปริมาณปลาน้อย นกกินปลาขาดอาหาร ชาวประมงขาดรายได้ เกิดความแห้งแล้งทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ และเกิดฝนตกหนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลา นิโญ่ เอล นิโญ่ ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและมนุษย์อย่างมาก แนวปะการังถูกทำลาย ฝนตกน้อยลง สถานที่บางแห่งกลายเป็นทะเลทราย ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบทำให้สถานที่บางแห่งจมอยู่ใต้ทะเล เช่น กรุงเทพมหานคร หรือ เกาะมัลดีฟส์ เป็นต้น

9 วิธีลดภาวะโลกร้อน ปรับ desktop wallpaper ให้เป็นสีเข้ม ยิ่งเป็นสีดำเลยยิ่งดี เพราะว่าจะประหยัดไฟมากกว่า พกผ้าเช็ดหน้าแทนที่จะใช้กระดาษทิชชู เพราะการใช้กระดาษทิชชูมากส่งผลให้มีการตัดไม้เพิ่มมากขึ้น การชาร์ตแบตมือถือ ควรถอดที่ชาร์ตแบตมือถืออกเมื่อแบตเต็มแล้ว เพราถ้าหากชาร์ตต่อจะเป็นการกินไฟอย่างมาก การลดโลกร้อนอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายและสามารถทำได้ทุกคน คือ การประหยัดน้ำและประหยัดไฟ ลดการใช้ถุงพลาสติก เพราะ ถุงพลาสติกย่อยสลายยาก หรือ การเก็บถุงพลาสติกไว้เพื่อสามารถใช้ได้หลายๆครั้ง

10 การใช้จักรยานในระยะทางใกล้ๆเพื่อช่วยประหยัดน้ำมัน
ลดอาหารแช่แข็ง เพราะชั้นตอนการผลิตอาหารแช่แข็งจะสิ้นเปลืองพลังงานอย่างมาก การใช้จักรยานในระยะทางใกล้ๆเพื่อช่วยประหยัดน้ำมัน ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดก๊าซพิษในอากาศ


ดาวน์โหลด ppt ภาวะโลกร้อน (Global Warming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google